Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lokala företag måste få lämna anbud

Annons

Upphandlingen bryter mot Lagen om offentlig upphandling på flera centrala punkter: Man förespeglar att priset ska spela en viss roll, 65 procent anges, medan man i praktiken slår ut prisskillnader på dryga 15 procent genom en ren olaglighet. Genom att tillmäta ett antal andra opreciserade aspekters betydelse raderar man ut ytterligare 38 procent i prisskillnad. Då hänsyn tas till opreciserade aspekter lämnas dessutom fältet fritt för godtycke.

I anbudet ska 586 artiklar prissättas. Används inom Orsa kommuns förvaltningskontor så många artiklar? Behövs tio olika sorters kulspetspennor, färger oräknade, på ett kommunkontor? Behövs åtta olika sorters tavelpennor, färger oräknade? Är det rimligt att infordra offert på artiklar som under det senaste året sammanlagt av de tio beställarna köpts i kvantiteter på mindre än tio, ända ner till en?

Det är ett oerhört stort arbete att ta fram en offert, och att behöva prissätta strunt är onödigt arbete och då speciellt när de efterfrågade artiklarna beskrivs utifrån en viss leverantörs katalog. Ska en annan leverantör behöva anskaffa alla de artiklar som efterfrågas för att finna likvärdiga ur sitt sortiment? Upphandlingen står i denna del i strid mot lagens krav på likabehandling och affärsmässighet.

Lagen om offentlig upphandling är till för att främja konkurrens men konkurrens på lika villkor. Som denna upphandling är utformad ges lokala leverantörer inte ens en reell möjlighet att lämna anbud.

Man kräver att anbud ska omfatta leveranser till Mora kommun, Morastrand AB, Moravatten AB, Moraparken AB, Siljansutbildarna AB, Orsa kommun, Grönklitt AB, Rättviks kommun, Rättvik Teknik AB och Älvdalens kommun. Detta till trots, säger man i samma andetag att var och en av dessa enheter ska fatta beslut om vilken leverantör man vill ha. Men hur ska man kunna komma fram till att olika leverantörer kan vara ekonomiskt mest fördelaktiga med identiska krav och identisk metod för jämförelse av inkomna anbud?

Är det godtycket som ska användas månne?

Först och främst ska upphandlingen utformas så att den ryms inom lagen. Upphandlingen ska också utformas på ett sätt som tar tillvara konkurrens på ett bättre sätt än vad som nu är fallet. Då prisskillnader mellan olika anbud raderas drivs priserna upp. Med lite otur skulle denna upphandling kunna resultera i att antaget anbud ligger mer än 50 procent högre än nödvändigt på grund av marginella skillnader och på ett olagligt sätt.

Det efterfrågade sortimentet måste förankras hos respektive beställare och reduceras till hanterliga mängder dels för att fler anbudsgivare ska känna sig hågade att lämna anbud och dels för att få lägre priser.

Upphandlingen ska göras om och utformas på ett sätt som gör det möjligt för lokala leverantörer att lämna anbud. För Orsas del är det av oerhörd betydelse att Ohlsèns bokhandel finns. Som kommuninvånare ser jag det vara av yttersta vikt att denna upphandling utformas på ett sätt som ger bokhandeln en verklig möjlighet att lämna anbud.

En lokal leveranör borde väl kunna mäta sig med leverantörer från annan ort vad gäller öppettider, leveranstäthet och leveranstider, aspekter som finns omnämnda i underlaget.

ANNIKA RULLGÅRD

Mer läsning

Annons