Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lokal debatt

Annons

Det är att notera, att centerpartiet som röstade mot alternativ 4 vid den avgörande omröstningen 1989 , senare ändrade sig och anslöt sig till alternativet.

Skulle centern redan vid den avgörande omröstningen i KF ha röstat i enlighet med sin slutliga ståndpunkt, då skulle röstsiffrorna varit ungefär 37 för och 23 mot, det vill säga en betryggande majoritet i den beslutande församlingen för ombyggnad av riksvägen enligt alternativ 4.

Spicar dristar sig påstå att en investering på storleksordningen 500 miljoner i ett vägbygge inte skulle ge några sysselsättningstillfällen i för Ludvikaborna.

Om ABB skulle få en transformatororder på 500 miljoner gläds vi alla över att det ger sysselsättningstillfällen.

Det är ingen som ställer upp och förringar ordern med att påpeka att till exempel ingående elektroplåt köps från Japan, koppar från Österrike, olja från Venezuela och isolationsmaterial från Polen, varför vad som är över för sysselsättningstillfällen för Ludvikaborna skulle vara försumbart.

Men för ett vägbygge är det tydligen inget hinder att kasta ur sig påstående om få ja rent av inga sysselsättningstillfällen för lokalbefolkningen.

Då kan det kanske glädja Spicar, att det nu borde vara fritt fram att bygga den mineralvattenfabrik i Persbo däljor, med utsikt om 4-5 arbetstillfällen, för vilket riksvägens anläggande enligt alternativ 4 skulle utgöra ett hinder.

Spicar framhåller i sitt inlägg de negativa följderna för Lindesberg, som den nya sträckningen av riksvägen förbi Lindesberg innebar.

Samtidigt är att notera, att flerparten av dem som passerar Lindesberg på sin färd mot eller från Ludvika, med förkärlek och tacksamhet väljer den nya vägsträckningen förbi Lindesberg.

Samma skulle gälla för dem på sin färd till eller från Borlänge skulle passera Ludvika därest riksväg med sträckning enligt alternativ 4 skulle förefinnas, det vill säga med glädje och tacksamhet välja den vägen.

Om jag inte minns alldeles fel, så försökte Spicar då det begav sig lansera ett eget förslag med sträckning för riksvägen, som fick benämningen alternativ 3.

Förslaget gick ut på att riksvägens genomfart via Lyviken skulle förläggas på en bro utefter Väsmans strand, passera Skuthamn och Hammarbacken för att ansluta sig till befintlig riksväg utefter Gårlången. Ett synnerligen orealistiskt alternativ enligt mitt förmenande, inte minst ur miljösynpunkt.

Spicar hävdade i sitt i inlägg, att jag borde avgått.

Från vad?

Är det som suppleant i valnämnden, som är det enda kommunala uppdrag jag haft sedan 1980-talet, bortsett från suppleant i några bolagsstyrelser sedan valet 2002.

Olle Nelson

Olle Nelson har ett förflutet i kommunpolitiken för folkpartiet. Före pensioneringen arbetade han som ingenjör på ABB.

Mer läsning

Annons