Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ljust resultat för socialnämnden

Annons

För första gången på länge visar socialnämndens prognos för 2004 ett betydligt bättre resultat än tidigare.

År 2003 hade socialnämnden ett underskott i sin budget på åtta miljoner kronor.

Prognosen för 2004 är ett minus på 950 000 kronor.

Det var mycket länge sedan socialnämnden kunde visa ett så bra budgetresultat, som inte åstadkommits automatiskt. Socialchef Gunnel Gyllander hänvisar bland annat till enhetscheferna inom äldreomsorgen som gjort ett mycket stort arbete, vilket givit resultat.

I sammanhanget kan nämnas att länsstyrelsen har haft tillsyn över ledningsfunktionen inom äldre-och handikappomsorgen i Rättvik. Socialchefen anser att det delvis tack vare förändringarna i enhetschefernas arbetssituation blivit en mer effektiv organisation som i sin tur sparat pengar.

- Ökade utgifter är framför allt hemtjänsten som kostar nästan 900 000 kronor mer i år jämfört med förra året. Den stora besparingen är antalet platser för särskilt boende inom äldreomsorgen. Minskningen bestod av tolv platser och besparingen blev 3,2 miljoner kronor.

- I jämförelse med 2003 har vi under första delen av 2004 minskade kostnader i storleksordningen 2,7 miljoner kronor.

- Prognosen för 2004 visar ett underskott på 950 000 kronor vilket är det bästa resultat vi lyckats nå på länge.

- Budgetresultatet betyder inte att vi har en sämre verksamhet. Vården och omsorgen är värdig, även om tillgängligheten för personer med behov av särskilt boende är mindre.

Laps care, det nya planeringssystemet för hemtjänsten, har under sommaren fungerat bra.

- Vi har inte fått några rapporter om fel eller misstag och personalen, till stor del semestervikarier, har varit nöjda med systemet, säger Gunnel Gyllander.

Socialchefen ser ingen fara att prognosen är alltför optimistisk.

- Även om vi får en eller flera ungdomsplaceringar på institutioner, vilket kostar oss 4 000 kronor per dygn, kommer budgetunderskottet inte att hamna i närheten av de åtta miljoner vi hade i underskott 2003, säger hon.

KATARINA CHAM

Mer läsning

Annons