Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Livslångt lärande är grunden för rättvisa

Annons

Det talas ofta om globaliseringens stora konsekvenser för samhället och att vi har gått in i den postindustriella eran, utan att vi har särskilt tydliga bilder av vad detta står för.

Några trender går att peka på. Världsmarknaden avregleras. It-revolutionen har förändrat handelsmönster och andra kontakter. Ekonomiska och politiska nyheter sprids samtidigt över hela världen och får omedelbart genomslag på marknaderna.

Industrin ökar produktiviteten, vilket innebär att varor produceras med allt färre sysselsatta, eller flyttar produktionen till låglöneländer. Det svenska välståndet förutsätter anpassningsförmåga och konkurrenskraft i näringslivet. Strategin för att möta globaliseringens utmaningar i vårt samhälle kan sammanfattas som det livslånga lärandet.

Riksdagens mål och strategi för vuxnas lärande (2001) är att alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning.

Behov och önskemål hos individer och på arbetsmarknaden ska styra vuxnas möjligheter till lärande. Ett utbildningsmål i samhället är att 50 procent av en ungdomskull ska ha påbörjat en högskoleutbildning vid 25 års ålder. Den andra hälften ska ha en i övrigt god utbildning och yrkeskunskaper.

I förlängningen blir vuxnas lärande även en socialpolitisk fråga då människor hamnar utanför arbetsmarknaden. Redan i dag står cirka en miljon av den arbetsföra befolkningen i Sverige utanför arbetsmarknaden och en egen självförsörjning. Till exempel i Borlänge ligger utbildningsnivån under riksgenomsnittet men även länet som helhet har en förhållandevis låg utbildningsnivå.

I dag ställer arbetsgivare och näringsliv allt högre utbildningskrav, vilket också arbetsförmedlingens lediga platser visar. Få är de arbetslösa som har kvalifikationer som motsvarar kraven på de lediga jobben. Utmaningen ligger nu i att rekrytera till utbildning och kompetenshöjande kurser. Att hitta flexibla former anpassade för individen, att stimulera och motivera studieovilliga att våga prova-på. Utgångspunkten är frågan vad näringsliv och arbetsmarknad behöver och vilka ambitioner för lärandet individen har.

I regeringens budgetproposition ökas stödet till sysselsättningsåtgärder och lärande och utbildning betonas som del i arbetsmarknadsåtgärderna. Även studiestödet för vuxna förbättras, bland annat bättre ekonomi för studerande med barn och förstärkt studiestöd för äldre. Rekryteringsbidraget ökar också under 2005. Sammantaget ska detta bidra till att stimulera vuxnas lärande för att öka tillväxten och minska klyftorna i samhället och ge alla samma förutsättningar att utvecklas utifrån sin egen förmåga.

PIA-LENA ANDERSSON

Pia-Lena Andersson (s) är ordföranade i nämnden för arbetsmarknad och

vuxnas lärande.

Mer läsning

Annons