Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Liten ekonomisk vinst

Annons

Det framgår av den utredning som gjorts om sammanslagning av miljöförvaltningarna i de tre kommunerna.

Fyra olika alternativ har tagits fram, men ett har redan avförts ur diskussionen, bildande av ett kommunalförbund för miljöfrågor.

De alternativ som finns är:

Behålla nuvarande grundorganisation, med utökat samarbete byggt på avtal och överenskommelser:

Fördelar med alternativet är att ett utökat samarbete kan ta bort den sårbarhet som finns vid sjukfrånvaro, ökar kompetensen och underlätta avtalsarbetet.

Nackdelar blir att samarbetet måste planeras, förberedas och administreras. Risken är att det tar resurser från arbetet ute på fältet.

Gemensam miljöförvaltning men behålla nämnder i respektive kommun:

Fördelar är bland annat att personalstyrkan totalt skulle bli omkring 20 personer, tillräckligt stor för att rymma hög kompetens inom alla fackområden.

Större arbetsplatser upplevs även ofta som attraktivare och det underlättar rekrytering av personal.

De mindre kommunerna får tillgång till bättre kompetens och kapacitet för arbetsuppgifter som inte är lagreglerade.

Nackdelar blir bland annat svårigheten att delegera beslutsärenden i frågor som rör till exempel livsmedelslagen och djurskyddslagen.

Att det inte finns ett miljökontor i den egna kommunen kan av invånarna upplevas som sämre service.

Några ekonomiska fördelar blir det inte och de kvarvarande förvaltningarna för Säter och Gagnef för byggfrågor blir små.

Gemensam nämnd och gemensam förvaltning för miljöfrågor:

Fördelar är bland annat en mindre ekonomisk vinst genom att det behövs administration för bara en nämnd.

Nackdelar och risker är att lokala tillämpningar och lokal påverkan på verksamheten riskerar att minska.

Vid senaste mötet i kommunstyrelsens arbetsutskott i Säter informerades om utredningen och där deltog även miljö- och byggnadsnämndens presidium. Någon politisk ställning har inte tagits till förslaget.

ROLAND BERG

Mer läsning

Annons