Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lite självrannsakan hos kommunen vore klädsamt

Annons

Man kan fråga sig varför vi har lyckats omsätta "Torkel Anderssons teorier" med gott resultat på andra ställen i landet, närmast då i Säters kommun, Enbacka skola och prov-rummen i Smedjebacken. Borde det inte också finnas ett visst utrymme för självrannsakan och självkritik inom Ludvika kommun och övriga inblandade?

Vad som fått oss på Delta te att utveckla nya klimatsystem är våra erfarenheter och resultatet av våra tidigare ansträngningar, det vill säga att vi med konventionell VVS-teknik inte lyckats åstadkomma ett bra inneklimat med nöjda lärare och elever.

Lorensbergaskolan är ett exempel på det så kallade friskluftssystemet, där vi jobbar med ouppvärmd uteluft för att kunna hålla en bra rumstemperatur, 20°, i klassrummen under större delen av skolåret och undvika torrt inneklimat under den kalla perioden. Friskluftssystemen kräver dock andra hänsynstaganden än konventionella system. Detta gäller för alla inblandade, från projektörer till entreprenörer.

Ett viktigt konstaterande i fallet Lorensbergaskolan är att samtliga inblandade har känt till förutsättningarna för projektet och vad som krävts för att systemet ska fungera. Mig veterligen har heller inga invändningar framförts under byggprocessen från entreprenör- eller konsulthåll att man inte skulle klara av ställda krav.

De problem kommunens Osmo Hieskanen tar upp med undertryck, kallras och ljud har inte ett dugg att göra med själva ventilationsprincipen.

Låt mig bara kommentera följande uttalande från Hieskanen:

"Vi har också kvar problem med att vi har för hög halt med koldioxid i skolan, det leder till trötthetssymptom..."

Detta visar tyvärr på kunskapsbrist. Friskluftssystemet bygger på att rumstemperaturen ska styra luftmängden. I och med att vi jobbar med ouppvärmd uteluft innebär detta att luftmängderna varierar över året och blir lägst på vintern.

Konsekvensen blir att koldioxidhalten också varierar och vintertid under korta perioder kan överskrida rekommenderade 1 000 ppm. Under större delen av året ligger vi dock klart under 1 000 ppm.

Koldioxidhalter som systemet max uppnår i de friskluftsventilerade skolorna ger överhuvudtaget inga negativa effekter på människan. Forskning visar att man upp till 5 000 ppm inte kan påvisa några symptom eller observerbara effekter. I rymdfarkoster tillåter man 10 000 ppm och då pratar vi om människor som ska utföra kvalificerade arbetsuppgifter med stor precision. Elevernas trötthetssymptom har definitivt inget samband med koldioxidnivåerna.

Vi redogör alltså för beställaren att de kortvarigt blir högre än i konventionella anläggningar, men att detta är en konsekvens av att vi vill hålla andra viktigare paramet-rar (temperatur och relativ fuktighet) på rätt nivå. Ludvika kommun har alltså vetat om detta från första stund och uppenbarligen godkänt det.

Det är min övertygelse att om alla gjort vad som ålagts dem, hade vi i dag stått med en skola med nöjda beställare, elever och lärare. Och jag tror att det går att komma fram till en lösning i Lorensberga om rätt inställning finns hos alla parter.

KURT MÖLLER

Mer läsning

Annons