Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Liberalare strandskydd - inget hot

Annons

Dagens verklighet innebär att den miljö som lagen främst vill skydda, de välbesökta och attraktiva stränderna i och kring storstäderna, är den som mest trasas sönder av byggen ända ut i vatten. Däremot är befolkningen på landsbygden och i glesbygden hårt hindrad från att komma närmare de stränder som finns i överflöd. Dagens praxis innebär också att kapitalstarka grupper alltid kan bo där de önskar oavsett om det gäller vackra strandmiljöer eller genuina fjällmiljöer. Det stora flertalet medborgare utestängs från mer vattennära boendemiljöer.

Jag tillhör dem som absolut inte vill ta bort strandskyddet eftersom det står för viktiga värden, bland annat att garantera medborgarna i Sverige och andra länder generös tillgång till strandnära miljöer. Däremot är jag övertygad om att tillämpningen av lagen bör ändras, främst i områden där tillgången på sjöar och vattendrag är riklig som i Dalarna, i syfte att skapa en mer attraktiv landsbygd. Att ge fler möjlighet att bo närmare eller få utsikt över olika vattenmiljöer kan aldrig vara en felaktig princip. Denna förändring kan ske utan att miljön skadas.

De befolkningsmässigt små kommunerna samlade i nätverket SmåKom, som i stort kan sägas vara landsbygdens kommuner, har till regeringen lämnat ett förslag till framtida tillämpning av strandskyddet. Det går i korthet ut på att alla stränder i och i närheten av tätorter alltid ska skyddas mot hindrande bebyggelse, som dock kan tillåtas närmare än 100 meter från vattenlinjen. I dessa områden bör man, där naturen så tillåter, bygga gång- och cykelstigar för att underlätta för alla människor att nå vattnet.

SmåKom vill i andra områden med lågt exploateringstryck tillåta bebyggelse närmare vattnet än kring tätorterna och ännu längre bort ge möjlighet till strandnära bebyggelse. Förutsättningen för dessa förändringar ska enligt SmåKom-nätverket vara att man först förankrat de nya riktlinjerna i en översiktsplan, där kommuner, miljögrupper, fastighetsägare och byalag tillsammans med länsstyrelsen blivit överens om de nya förslagen. En sådan översiktsplan kan omfatta fler än en kommun.

I ett sådant läge görs vid samsyn om markanvändningen en överenskommelse som gäller för framtida bebyggelse. Då får vi en stor möjlighet att skapa fler attraktiva boendemiljöer i Dalarna som ett av flera viktiga medel för att stimulera kvarboende och inflyttning. En annan positiv effekt är att fastighetsvärdena stiger, vilket har den gynnsamma effekten att hushållen får lättare att låna till nybyggen och ombyggnader av gamla hus.

Samtidigt får småföretagen, som i dag har svårt att finansiera sin utökade produktion, möjlighet att uppta nya lån med större fastighetsvärden som säkerhet.

Jag har svårt att se att denna förändring av strandskyddet skulle hota vare sig det rörliga friluftslivet, allemansrätten eller landsbygdens naturvärden. Tvärtom! Om lagen och dess tillämpning anpassas till svenska folkets önskemål kommer fler människor än tidigare att slå vakt om lagens intentioner och strida för dess fortlevnad.

Om vi gör tvärtom kommer starka kapitalintressen att fortsätta att ta för sig av de vackraste miljöerna i hela landet utan att vanliga medborgare kan förbättra sitt boende eller få närhet till önskade vattenmiljöer.

RONNY SVENSSON

Ronny Svensson är framtidsforskare,

bosatt i Leksand.

Mer läsning

Annons