Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lättare att lära med datateket

Annons

I dag finns i genomsnitt två till tre elever i varje klass som inte kan läsa och skriva så bra att de kan följa undervisningen på samma sätt som sina klasskamrater.

Det brukar resultera i att de barnen hamnar på efterkälken och får dåligt självförtroende. Även om det finns hjälpmedel idag blir de inte alltid använda.

- Vi har sett tidigare att när vi lånat ut hjälpmedel så blir de gärna stående, kanske för att det krånglar eller att det inte är enkelt att använda, berättar Gun Magnusson Forsberg.

Nu ska det bli ändring på det.

Projektet Skoldatatek har med ekonomiska medel från bland annat kommunen och bidrag från specialpedagogiska institutet kunnat realiseras.

Bemanningen består av Johnny Finnström som både är lågstadielärare, speciallärare och IT-pedagog, som arbetar 40 procent med detta, och Gun Magnusson Forsberg, på 10 procent, som är specialpedagog i Elevhälsan.

Skoldatateket vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd, främst elever med DAMP/ADHD-problematik och läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi.

Skoldatatekens viktigaste uppgift är att ge lärare kunskap om hjälpmedlens betydelse för att lärandet i skolan ska fungera.

Via Skoldatateket ska barnen få möjlighet att prova alternativa verktyg. Barnets lärare får då utbildning i hur man använder program och hjälpmedel pedagogiskt.

Johnny Finnström visar upp hur talsyntesprogrammet WordReadPlus fungerar, hur han skriver ner text på datorn som sedan läses upp i valfri takt av rösten "Erik".

-Eleven eller personalen kan spara det som ljudfil som sedan kan lyssnas på mp3-spelare som vi lånar ut, säger Johnny stolt.

Vidare visar han hur man använder skanner med OCR-program för att ta fram texter som kan läsas upp med talsyntesprogram.

-Vi har precis fått slantarna till projektet, säger Johnny och Gun fyller i:

-...det är bara specialpedagogerna som vet om det här än. Efter jul ska övriga informeras!

SARAH HJÄLM

Mer läsning

Annons