Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt personalen driva vårdcentralerna

Annons

Dalarnas landsting leds av socialdemokrater och vänsterpartister som år efter år inte kunnat hantera underskott i driften av hälso- och sjukvården i Dalarna.

Nu står befolkningen i Dalarna inför fakta. Stora neddragningar av vården måste göras.

I valrörelsen inför valet år 2002 lovade s satsningar och det sades inget om stora sparbeting. Verkligheten blev en annan. En stor skattehöjning har genomförts men trots skattehöjningen fattas ånyo pengar till hälso- och sjukvården.

Moderaterna har under åren lagt mängder av sparförslag som inte inneburit minskning av pengar till vården. Nu är ekonomin körd i botten och det är knappast hanterbart att åter höja landstingsskatten, som socialdemokrater och vänsterpartister drev igenom inför år 2004.

Det bär emot men vi moderater känner oss tvingade att ställa oss bakom besparingar i vården för att få en hanterbar ekonomi.

Problemen är komplexa. Landstingsledningen klarar inte av att få tillräckligt många läkare som vill arbeta på våra vårdcentraler. Speciellt besvärligt är läkarsituationen i Borlänge.

Vi moderater har pekat på att vi måste hitta nya vägar för att kunna rekrytera läkare och annan personal till vården även fortsättningsvis.

Ett av våra förslag är, att låta sjukvårdspersonalen själva ta över driften av vårdcentralerna.

Nya driftsformer är något som socialdemokraterna är konsekvent emot. Jag vill påstå att då sköter den politiska landstingsledningen inte sitt uppdrag. Uppdraget att leda landstinget torde innebära att ta tillvara alla initiativ för att få en väl fungerande sjukvård på alla nivåer för alla invånare i hela Dalarna.

Kan andra driftsformer förbättra arbetssituationen och därmed tillgängligheten för patienterna i Dalarna så bör landstingsledningen pröva andra driftsformer och inte bara avfärda våra förslag.

I det sparförslag som presenteras finns ett förslag att lägga ner Gylle vårdcentral i Borlänge. Vi moderater känner oss tvingade att ställa upp på det sparförslaget eftersom socialdemokraterna och vänstern både kört ekonomin i botten och dessutom inte klarar rekryteringen av läkare till Gylle.

En fråga jag som kommunal förtroendevald i Borlänge med anledning av ovanstående vill ställa till landstingsledningen är: Kommer landstinget att satsa resurser på Borlänge sjukhus så att de som i dag är patienter på Gylle vårdcentral får en trygg och tillgänglig närsjukvård?

Om inte, så kan jag naturligtvis inte ställa mig bakom förslaget att lägga ner Gylle vårdcentral.

En fråga man kan ställa sig är: Är det inte dags att byta ut landstingsledningen i nästa val?

Ulla Olsson

moderat oppositionsråd i Borlänge

Mer läsning

Annons