Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Låt oss slippa mer strålning"

Annons

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram två i stort sett opåverkade större områden i norra kommundelen. Dessa vill man skydda i möjligaste mån från ytterligare strålning från exempelvis nya telemaster.

I förslaget som är ute på remiss ber stadsbyggnadskontoret också om tips på andra mindre områden som skulle kunna skyddas men som man inte tänkt på i utredningen. Det kan exempelvis vara dalgångar.

Detta har skifteslagen för de olika byarna i Stora Aspanområdet nappat på. 90 procent av byborna protesterade redan i våras genom namnlistor mot planerna på nya master i området.

De olika skifteslagen arbetar gemensamt för att utveckla bygden och göra den attraktiv för boende, näringsliv och rekreation. I det arbetet värnar de särskilt om natur- och kulturfrågor samt hälsoaspekter.

Siktet är inställt på att bygga ut leder för ridning, cykel och vandring samt ordna för båtturer. På bygdens högt belägna och vackra platser vill de röja och skapa utsikt för inspirerande upplevelser. Men det är på dessa platser mastbolagen vill sätta upp masterna. Höga blinkande stålkonstruktioner stör i allra högsta grad naturupplevelserna i trakten, menar byalagen.

Men det främsta skälet till att de vill slippa masterna är att byborna vill slippa bli ytterligare bestrålade. Bredband kan i stället ordnas med optisk fiberkabel till området, menar de.

De pekar också på att det på ett par mils radie runt Stora Aspan bor cirka 100 000 personer. Det går inte att göra området lika opåverkat som de som kommunen prickat ut. Men att ha ett lågstrålande område så nära två tätorter kan i framtiden visa sig ha stor betydelse när det gäller konkurrensen om arbetskraft.

- Vi hävdar att det är viktigt att kommunen är förutseende och sparar en zon med även låg strålning mitt i ett befolkningstätt område, skriver de.

- Vi får titta på det här liksom vi ska titta på alla synpunkter som kommit in på olika områden. Det här ska vi behandla seriöst, säger stadsbyggnadschefen Per Grundström.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons