Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Läs- och skrivsvaga besvikna på Brunnsvik

Annons

- Vi har dyslexi och lockades till Brunnsvik med deras falska annonser och med det goda rykte skolan byggt upp. Nu när vi inte lärt oss något skyller våra lärare på oss, säger en manlig elev som tagit studieledigt från Samhall för att lära sig läsa och skriva.

- Jag har inte fått hjälp, jag känner mig i botten. Vad ska kompisarna säga när jag kommer tillbaka till jobbet. Hade jag kunnat skriva så hade jag skrivit ihop ett helt papper med olika sätt som jag har blivit felbehandlad på.

- Jag är kvar på ruta ett, säger en annan.

- Lite har jag lärt mig, av Janne som var här på skolan som aspirant, säger en tredje och andra berättar att det de lärt har de fått i grupparbetet med andra studiegrupper.

Å andra sidan har Brunnsviks sätt att blanda läs- och skrivsvaga med andra elever gjort att de ibland känner sig dumma och inte fungerande i gruppens arbete.

Eleverna är mycket kritiska. När de kom till Brunnsvik fick de inte genomgå ett test som visade var de befann sig kunskapsmässigt och de fick inte heller en individuell läroplan uppbyggd.

Flera elever har hoppat av.

- Det här beror på att ett par lärare som kunde sitt jobb gick i pension och en annan som är duktig lånats ut till Arbetsförmedlingen. Det gick ut över oss, menar en annan.

En tycker sig ha blivit behandlad som dagisbarn och en annan som genomgått en läs- och skrivkurs på grundskolenivå och sökt sig till Brunnsvik för att nå gymnasiekompetens men fick i stället bilderböcker för småbarn när hon inte var nöjd med att läsa samma material än en gång.

- Det har varit som när man gick i skolan för många år sedan, man har blivit fortsatt nedtryckt för att man inte kan stava läsa och förstå.

Fyra av eleverna som kontaktat NLT har finansierat sina studier med aktivitetsstöd och sex personer via CSN-lån.

De berättar samstämmigt att de försökt klaga hos lärargruppen, några hos studierektor och rektorn Sanna Melin.

- Det värsta är att lärarna skyddar varandra, säger en och alla nickar instämmande.

- Sluta tryck ner oss, lyssna i stället tycker de. Tillsätt kompetenta lärare och testa oss för det har vi fått veta att vi har rätt till, säger de.

Missnöje finns också med hur skolan skött alla papper och intyg som måste till för att eleverna ska få ut sina ersättningar. Misskötseln har ibland lett till 15 dagars för sent utbetalda stöd.

Det var först efter att eleverna gått på Förbundet mot läs- och skrivsvårigheters, FMLS, öppna möte som kritiken började tas på allvar.

Eleverna vill med sitt utspel se till att de som fortsätter till hösten får bättre stöd och att nästa grupp som börjar på läs- och skrivkursen inte drabbas av samma öde.

Sonya Lindell som är ordförande i FMLS och som tillsammans med CG Lindell var de som byggde upp läs- och skrivcentrat i Brunnsvik är mycket besviken över hur Brunnsvik skött årets kurs. Hon känner väl kritiken och instämmer i den.

- Jag har skrivit till rektorn på Brunnsvik och hon svarade att hon skulle ta upp det med lärarna.

- Jag har också skickat brev till vårt förbund FMLS och de har skrivit till skolan och erbjudit Brunnsvik stöd. Förbundet har något som heter Skrivknuten som stöds av staten och allmänna arvsfonden. Skrivknuten kan erbjuda skolan pedagogisk rådgivning.

- När FMLS medlemmar kommer och berättar sådant här så känns det knepigt, det här är ju en hjärtesak för mig. Jag vill att de ska få den bästa hjälp och stöd så jag hoppas att Brunnsvik nu tar var och en av eleverna på allvar. Den här gruppen elever har så många gånger tidigare i sitt liv farit illa, att ha en sådan här funktionsnedsättning syns inte utanpå. Läs- och skrivsvårigheter bärs med skamkänslor och när de väl söker hjälp så får man inte kränkas så här. De har behandlats som dumma och det är det allvarligaste, anser Sonya Lindell.

Sonya Lindell rekommenderar Brunnsvik att snabbt kartlägga varje elevs behov.

- Ge dem en ordentlig utredning. Då har de i vart fall något att stå på under sommaren och komplettera med ett träningsprogram. Då är man synlig under sommaren. Sedan tycker jag att skolan ska följa upp det här när skolan startar till hösten, säger Lindell.

BO JOFFER

Mer läsning

Annons