Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärarutbildning får gott betyg

Annons

Högskoleverket, som är högskolans tillsynsmyndighet, presenterade den 21 mars resultatet av en stor utvärdering av den nya lärarutbildning som startade hösten 2001. Utvärderingen visar att det vid flera lärosäten i landet finns stora brister. Men den visar också - vilket helt försvunnit bland rubriker och hårda uttalanden från universitetskanslern, debattörer och kommentatorer - att vissa utbildningar fungerar utmärkt. Lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna får goda betyg.

Högskolan Dalarna är i utvärderingen bäst i landet när det gäller samverkan mellan högskolan och de kommuner som medverkar i lärarutbildningen. Till skillnad från många andra lärarutbildningar så har varenda lärarstudent vid Högskolan Dalarna goda möjligheter att delta i skolans och förskolans vardag inom den viktiga del av utbildningen som kallas VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Våra studenter får del av aktiva lärares erfarenheter, och kan också med friska ögon och nya kunskaper vara med och utveckla den praktiska skolverksamheten.

Ett allvarligt problem som utvärderingen lyfter fram, är de stora svårigheter som andra lärosäten har att ge lärarstudenterna en kvalificerad VFU. De problemen finns inte hos oss. Våra goda resultat bygger på målmedvetet samarbete mellan de många kommuner och skolor som deltar å ena sidan och högskolan å den andra. Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) bildades 1997, och är forum för denna samverkan.

I sin bedömning av lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna säger Högskoleverket att

n ... den nuvarande VFU-organisationen är väl anpassad för att stödja studenterna under deras verksamhetsförlagda studier, och att både lärosätet och kommunerna verkar ha gjort stora ansträngningar för att skapa förutsättningar för ett brett och långsiktigt samarbete i anslutning till den nya lärarutbildningen."

n ... det finns en klar och konsekvent genomförd idé om hur programmets verksamhetsförlagda och högskoleförlagda delar ska integreras."

n ... med högskolans uppläggning av VFU skapas förutsättningar för en god växling mellan de högskoleförlagda och de verksamhetsförlagda studierna."

Högskolan Dalarna har goda resultat jämfört med andra lärosäten även på andra områden, som kritiserats i den hetsiga debatten. Våra studenter har enligt rapporten mest i landet fått utbildning i utvärdering och i forskning om lärande och ligger också mycket väl till vad gäller prov och kunskapsbedömningar.

Av de lärare som undervisar inom lärarutbildningen hos oss har betydligt fler forskarutbildning än på andra lärosäten, och vi satsar jämfört med andra mycket på finansiering av forskning inom lärarutbildningen. Risken blir liten att våra studenter skulle använda valfriheten inom utbildningen tokigt, eftersom de i skolor och förskolor får råd av rektorer och lärare om hur de bör välja kurser, och var arbetsmöjligheterna för nya lärare är störst.

Det finns områden som bör förbättras också hos oss. Men redan i dag har vi en mycket bra lärarutbildning och Högskoleverkets utvärdering bekräftar det goda rykte som vår utbildning har bland skolorna runt om i landet. Den visar också att en lärarexamen vid Högskolan Dalarna ger en god grund för läraryrket och för att bidra till utveckling av skolan och förskolan.

SVANTE HANSES

AGNETA STARK

Svante Hanses är skolchef i Falu kommun och ordförande i Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD). Agneta Stark är rektor för Högskolan Dalarna.

Mer läsning

Annons