Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länsstyrelsen avgör tvist mellan turismföretagen

Annons

På den fastighet där uthyrningen sker ska det, enligt gällande plan, endast finnas fritidsboende. Inför byggnadsnämnden redogjorde Fliesbergs ägare, Johnny Granlund, för ärendet och betonade då att samarbetet med Idre Fjäll var gott. Han betonade också att det handlade om flera arbetsplatser som var berörda.

Idre Fjäll å sin sida konstaterade att bygglovet ej stämde mot gällande detaljplan och att verksamheten skapade en trafikfara då det inte finns några parkeringsutrymmen mot den väg som passerar förbi fastigheten. Idre Fjäll tillbakavisade också Granlunds påstående att samarbetet mellan de två företagen var gott i den här frågan och hävdade att att något samråd ej skett, trots att det handlade om ett nytt beslut.

Fliesbergs har nu yttrat sig över Idre Fjälls överklagan. Företaget vidhåller i yttrandet att samarbetet fortfarande är gott. Företaget betonar också att trafikflödet till butiken minskat kraftigt sedan utkörning av skidpaket inleddes.

När det gäller parkeringsplatser påtalar Fliesbergs att det finns åtta till tolv parkeringsplatser utanför fastigheten.

Idre Fjäll menar att Fliesbergs anvisar gäster att parkera på mark som ägs av Idre Fjäll.

- Stadsarkitekten hade ett förslag när det gällde parkeringsfrågan och det var att riva ett av de två husen för att där skapa parkeringsutrymmen. Men det tyckte Fliesbergs skulle bli för dyrt, säger Erling Danielsson på Idre Fjäll.

- Högst två parkeringsplatser kan jag tänka mig att det finns utrymme för utanför skiduthyrningsbutiken, men vår ståndpunkt är framförallt att fastigheten ska användas till det den är avsedd för.

Johnny Granlund har vid flera tillfällen efterlyst mer konkurrens i området och ser det som värdefullt att den bibehålls när det gäller skiduthyrning. Han påtalar också att det handlar om cirka tio arbetstillfällen på orten.

Fliesbergs har också påbörjat arbetet med den planändring som byggnadsnämnden krävde för sitt beslut om ett femårigt tillfälligt bygglov.

Ärendet ska nu avgöras hos länsstyrelsen och där kan utgången bli att det återförvisas till byggnadsnämnden för nytt beslut, då framför allt om länsstyrelsen finner något formaliafel. Alternativt tar länsstyrelsen ett eget beslut som då kan överklagas till länsrätten av den part som anser sig felaktigt behandlad. Mycket talar för att den tid hanteringen kommer att ta, gör att Fliesbergs även i vinter kommer att erbjuda skiduthyrning på Idre Fjäll.

NISSE SCHMIDT

Mer läsning

Annons