Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länsgemensamt center för våldsutsatta kvinnor

Annons

Det strukturella våldet mot kvinnor kräver sina alldeles särskilda insatser för att kunna motarbetas och utplånas. Men först måste vi inse att kvinnovåld är strukturellt. Inse att våld mot kvinnor i hemmet inte kan jämföras med fylleslagsmål på krogen. Att våldtäkt inte kan gömmas i samma statistik, och åtgärdsprogram, som rån och överfall mot män.

Rikskvinnocentrum, RKC, kartläggning är en ganska dyster läsning ur den aspekten. Inte många landsting vill se kvinnovåld som den folkhälsofråga den faktiskt är. I den undersökningen ligger Dalarnas landsting väldigt dåligt till. Det finns ingen central handläggare och det finns inget övergripande policy kring arbetet med våldsutsatta kvinnor. Vi saknar handlingsplan, vårdprogram och samverkan med andra myndigheter.

Det beklagar jag, både för kvinnorna och för dem som jobbar ideellt för att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Inte minst för den personal, som på akutmottagningar och inom kvinnosjukvården, på lasaretten och vårdcentralerna utbildar sig och gör ett gott arbete för att möta och hjälpa den kvinna som blivit utsatt för misshandel eller våldtäkt.

Det visar på det problem som Landstinget Dalarna dras med. Det finns många duktiga medarbetare, som på sina olika håll gör ett väldigt engagerat och bra arbete och med stor erfarenhet kring specifika frågor.

Precis som arbetet kring flyktingmottagandet och hälsosamtalen har visat, så blir det en framgångsfaktor i arbetet och en samsyn kring vårdprogram, bemötande och arbetsmetoder först när man samlar ihop erfarenheter och kunskap. Då växer enhetliga rutiner fram och samarbete med andra aktörer kan byggas upp och systematiseras. De "goda exemplen" blir praxis i hela landstinget.

En kvinna som blivit utsatt för våld vet i dag inte riktigt vart hon ska vända sig, och blir omhändertagen på olika vis beroende på var hon bor. För varje kvinna kan det vara avgörande för hur resten av livet ska te sig att hon får rätt bemötande när hon söker vård.

För olika fysiska åkommor, till exempel hjärtinfarkt, finns utarbetade vårdprogram, så att alla drabbade ska garanteras en säker vård med hög kvalité. En sådan enhetlighet ska naturligtvis gälla för kvinnor utsatta för könsrelaterat våld, som både ger fysiska och psykiska skador och i de flesta fall ett rättsligt efterspel.

Att bygga upp ett länsgemensamt center för våldsutsatta kvinnor är vad landstinget måste ta initiativ till. Det är nödvändigt för att samla kunskapen, utarbeta handlingsplan, vidareutbilda personal, utveckla rådgivning och för att bygga upp samarbetsformer, mellan polis, sociala myndigheter, frivilligorganisationer och hälso- och sjukvården.

En kvinnomärkt jourmottagning är ett första praktiskt steg i att öka kvalitén och tillgängligheten för våldsutsatta kvinnor, som behöver vård. En mottagning där personal är specialutbildad för att möta kvinnorna och där kanaler till specialutbildade inom polis och sociala myndigheter är utarbetade.

Jag hoppas att fler på allvar ska jobba för åtgärder, som leder till att Dalarna blir ett län där kvinnofrid råder! Nu kommer vi i vänstern, tillsammans med övriga i landstingsmajoriteten, lyfta landstingets ansvar för en tillgänglig och kompetent vård för de våldsutsatta kvinnorna!

BIRGITTA LUNDKVIST ÄR LANDSTINGSPOLITIKER FÖR VÄNSTERPARTIET

Mer läsning

Annons