Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Långdragen reservatsfråga

Annons

- Frågan är ute på gemensamberedning. Alla berörda departement ska vara eniga.

Det svarar Nils Leine vid miljödepartementet när tidningen frågar om hur långt ärendet med det överklagade beslutet om bildande av naturreservatet Säterdalen har kommit.

När gemensamberedningen är klar och alla berörda departement är eniga om ett förslag till beslut hamnar frågan hos regeringen för avgörande.

Hur lång tid kan det ta?

- Jag jobbar med att få fram ärendet till beslut, svarar Leine som inte vill ange någon möjlig tid för avgörande om naturreservatet Säterdalen.

Styrelsen för länsstyrelsen i Dalarna tog beslutet om bildande av naturreservatet Säterdalen den 17 december 2001. Beslutet överklagades av ett 20-tal markägare.

Reservatsområdet omfattar ravinsystemet längs Ljusterån från Knutsbo i söder till åns utlopp i Dalälven i norr.

Förutom huvudravinen och de många biravinerna ingår även stora områden med åkermark gränsande till ravinerna i reservatsområdet.

Markägare som överklagat har pekat på att bildade av reservatet får stor inverkan på deras möjlighet att kunna bruka marken.

Dessutom framförs att det är deras arbete på egen mark som under generationer lagt grunden till att området är att betrakta som unikt. Det behövs inget reservat, ravinerna finns där och kommer att finnas där även om det inte blir reservat.

Totalt berörs 107 markägare av reservatet.

Länsstyrelsen har fått yttra sig till miljödepartement. I yttrandet har bland annat framförts att ängs- och hagmarker brukas i allt mindre omfattning.

Länsstyrelsen vill förhindra ytterligare igenväxning och om brukaren inte längre har möjlighet att fortsätta sin verksamhet måste länsstyrelsen få befogenhet att överta skötseln.

Dessutom pekar länsstyrelsen på att det i området finns många rödlistade arter, samt att Säterdalens ravinskog är värdefull och den allmännyttiga vinst som ett reservat ger.

ROLAND BERG

Mer läsning

Annons