Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstinget anklagas för lagtrots

Annons

Landstingets revisorer tror inte att landstinget kommer att klara kravet på en ekonomi i balans i år. Och att landstinget därmed riskerar att bli blåsta på pengar från kommunakuten.

Dessutom anser revisorer från företaget KPMG att landstinget ägnar sig åt lagtrots.

Enligt kommunallagen ska ett negativt resultat regleras i budgeten inom två år.

Revisorerna pekar på att det negativa resultatet från år 2000 ska regleras i budgeten för 2002. Enligt revisorerna ska landstinget i årets budget kommentera att man inte når balanskravet för åren 2000-2002, och särskilda skäl ska anges varför underskottet inte regleras.

"Någon sådan information går inte att utläsa i budgeten och därför måste detta faktum betraktas som lagtrots", skriver revisorerna.

Revisorerna befarar att det positva resultat på 26 miljoner kronor som budgeterats, i stället kan bli ett negativt resultat på 110 miljoner.

Revisorerna från KPMG pekar på flera brister när det gäller den ekonomiska styrningen.

Några exempel: - Ett avtal, det så kallade huvudavtalet, är ett centralt och viktigt styrdokument. Men huvudavtalsgruppen har själva uppmärksammat problem med oklarheter. Därmed får inte avtalet förväntad styreffekt. Införandet av huvudavtalet verkar snarare ha försvårat budgetprocessen.

- En grundläggande förutsättning för ekonomistyrningen är att ansvar och arbetsinnehåll är tydligt klarlagd för alla berörda personer som deltar i planerings- och uppföljningsprocessen. Vi har inte kunnat finna några interna beskrivningar som tydliggör detta ansvar och arbetsinnehåll.

- Rutiner och ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvårdens redovisnings- och budgetenhet är också oklar.

JAN SVENSSON

Mer läsning

Annons