Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lånar pengar för krematoriebygge

Annons

Tre tjänstemän i församlingen har i en rapport föreslagit hur bygget ska finansieras.

- Byggs ett nytt krematorium är det meningen att krematoriet ska vara betalt efter 15 år. Det är den beräknade avskrivningstiden, säger kyrkogårds- och fastighetschefen Per Andersson.

Andersson, kyrkokamreren Gun Jansson och krematorieföreståndaren Hans Sandblad ligger bakom rapporten. De konstaterar bland annat att det under åren 1991-2000 i genomsnitt kremerades 526 kroppar per år i Ludvika.

- Därav var 214 församlingsbor medan 312 hörde till andra församlingar, berättar Per Andersson.

Det nuvarande krematoriet byggdes 1958 och är för länge sedan avskrivet. Av miljöskäl måste utrustningen moderniseras så att kvicksilverutsläppen minskas.

- Församlingens kostnad per kremerad församlingsbo är i dag drygt 1 000 kronor. Om det blir ett nytt krematorium ökar kostnaden till 3 200 kronor, upplyser Andersson.

Detta kan ställas mot den beräknade kostnaden om församlingen väljer att stänga det befintliga krematoriet och inte bygger något nytt.

Kostnaden för att köpa tjänsten beräknas då till cirka 2 500 kronor per kremering inklusive transporten. I så fall blir det troligen kremeringar i Örebro eller Västerås.

- Oavsett om vi upphör med kremeringarna eller bygger nytt så måste begravningsavgiften höjas. Bygger vi nytt höjs avgiften med cirka sju öre och lägger vi ner blir höjningen ungefär 3,2 öre, uppger Per Andersson.

Begravningsavgiften är i dag 37 öre per intjänad hundralapp. Avgiften betalas av alla oberoende av om man är medlem i svenska kyrkan eller inte.

Nästa måndag, den 7 april, behandlas tjänstemännens rapport av kyrkogårds- och fastighetsnämnden. I maj är det kyrkorådets tur och den 12 juni är det tänkt att kyrkofullmäktige ska ta det definitiva beslutet i denna fråga som har diskuterats i många år inom Ludvika församling.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons