Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lämnade utan hjälp

Annons

Livsmiljöenheten vid länsstyrelsen Dalarna har följt upp antalet ej verkställda beslut och domar som gäller stöd och service till äldre och funktionshindrade i länets femton kommuner.

Länsstyrelsens rapport är en nedslående läsning.

- I många fall tar det för lång tid innan beslut och domar verkställs. Det är oroväckande, säger Erika Barreby, socialkonsulent vid livsmiljöenheten.

I två fall har man till och med konstaterat domstolstrots, både fallen rör Mora kommun.

Under 2002 fanns det 75 beslut om stöd och service till funktionshindrade som kommunerna helt eller delvis inte verkställt.

Falun stod för majoriteten av dessa, 47 totalt.

46 av ärendena i Falun rör kontaktpersoner. Falun har 46 funktionshindrade som väntar på att få en kontaktperson, och de flesta av dem som väntar är unga människor. Flera av de funktionshindrade saknar ett socialt nätverk och har ett stort behov av kontaktperson.

- Det är en anmärkningsvärt hög siffra. Det är väldigt många ärenden som man har beviljat men inte verkställt. Det är inte bra ur rättssäkerhetsynpunkt, eftersom den enskilde inte kan överklaga efter den beviljats hjälp, säger Erika Barreby.

Socialtjänsten i Falun kan inte ens redovisa alla ärenden eftersom dokumentationen i många fall är bristfällig.

Nu kommer Falun att avsätta en tjänsteman som ska arbeta med frågan.

Länsstyrelsen har också undersökt de avslag som kommunerna gjort trots att ett behov har bedömts föreligga.

I de flesta fall är det äldre som behöver boende, och orsaken till att besluten inte har verkställs är ofta att det saknas boende.

Siffrorna är dramatiskt höga för två kommuner, Borlänge och Mora.

Av de totalt 273 avslagen har Borlänge gjort 184 och Mora 79.

Det innebär att många åldringar fått vänta alldeles för länge. Elva av åldringarna i Borlänge hann dö utan att de fått ett erbjudande om boende.

I 64 av Borlängefallen hade de äldre erbjudits plats inom tre månader, i 50 av fallen hade de erbjudits plats inom sex månader.

Länsstyrelsen skriver i rapporten att alltför många människor som har behov av särskilt boende enligt socialtjänstlagen får vänta orimligt länge.

Tre månaders väntetid är den övre gränsen för vad som anses som rimligt, enligt länsstyrelsen.

- Jag hoppas att man tittar över rutinerna, säger Erika Barreby.

Rapporten kommer att lämnas till Socialstyrelsen.

ANNA GULLBERG LUNDKVIST

Mer läsning

Annons