Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Laglig efter 300 år?

Annons

Ansökan har gått på remiss till miljökontoret som via biolog Staffan Jansson lämnat följande synpunkter:

"En eventuell lagligförklaring bedöms i ansökan enbart som en jurdisk frågeställning. Då en lagligförklaring kommer att innebära ett juridiskt stadfästande på lång sikt av nivåer och tidsintervall för regleringen är det motiverat att även studera effekten av detta. Dagens verksamhet kan tänkas ha negativa effekter, vilka riskeras att permanentas i vattendomen".

Kritik har framförts från till exempel fiskevårdshåll om att vattennivån i den uppströms liggande Jönshytteån tidvis hållits så låg att leken för öringen kraftigt försvårats eller blivit omöjlig.

"Åtminstone tidigare har också samordningen mellan de olika dammanläggningarna i systemet varit bristfällig", skriver miljökontoret.

Det har bland annat inneburit att Ljusteråns nivå varierat kraftigt under kort tid. Till exempel ska nivåerna ha höjts inför framträdanden i Säterdalen för att försvåra för besökare att "planka in".

Onaturligt växlande vattennivåer av det här slaget är sannolikt ett stort hot mot bland annat det intressanta samhället av sandstrandslevande skalbaggar som finns i Säterdalen.

"Prövningen måste därför även titta på vilka naturvärden som finns och hur dessa skulle kunna utvecklas med anpassade regleringsprinciper. En avvägning får sedan göras mellan erhållna positiva miljöeffekter, inverkan på kraftverket vid Kvarnfallet och allmänna värden", skriver miljökontoret.

Sammanfattningsvis har miljökontoret inget att invända mot själva lagligförklaringen av anläggningen i sig, men ser det som önskvärt att en samordning och översyn sker av regleringen vid de dammanläggningarna som påverkar Ljustern och Ljusterån.

BIRGITTA WIBERG

Mer läsning

Annons