Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Laggen stäms på 300 000

Annons

Dessutom kräver AEB att Laggen även ska stå för rättegångskostnaderna som kommer att preciseras efter avslutad förhandling i Falu tingsrätt. Vidare ska Laggen erlägga ränta på skulden från den 30 december 2002 till dess att full betalning sker.

Kraven mot Laggen handlar om två delar. En fordran angående skador i lokalen, som Laggen enligt AEB förorsakat genom vårdslöshet eller försummelse i samband med flytten. Kostnaderna enligt stämningsansökan uppgår här till 231 694 kronor.

Fordran nummer två gäller vattenförbrukning utöver det som Laggen har betalat till 68 306 kronor. Beloppet är förfallet till betalning men någon betalning har enligt AEB inte erlagts.

Hyresvärden AEB har översänt en specifikation till Laggen över hur beloppet avseende vattenförbrukningen räknats fram.

NLT har sökt ägaren till Laggen, Gun-Britt Malmkvist, utan att lyckats nå henne.

Företagets advokat Hans-Petter Brattberg, Falun, säger dock att det finns mycket oklart i den här frågan.

- Vi anser att vattenräkningen är betald frånsett cirka 1 000 kronor som vi också är villiga att erlägga.

När det gäller påstådda skador i lokalen så vitsordar Brattberg att ett möte ägt rum mellan parterna i den frågan.

- AEB översände ett skriftligt protokoll från mötet angående de åtgärder som skulle vidtas. Även om det förelåg viss oenighet angående omfattningen av åtgärderna, förklarar Brattberg.

Vidare krävde AEB enligt advokaten att återställningsarbetena skulle utföras av fackmän. Detta sedan man meddelat att Laggen förlorat sin rätt att själva åtgärda felen och istället utge skälig ersättning till hyresvärden. Detta bestrids av Laggen.

I en skrivelse till Falu tingsrätt hävdar advokat Brattberg att Laggen inte ska svara för sådana skador som uppstår genom normalt slitage eller genom olyckshändelser i lokalen.

- Parterna har således en rad frågor där oenighet föreligger.

- Vi har inte erhållit något skäl för att vi inte skulle ha rätt att själva utföra återställningsarbetena, skriver advokat Brattberg vidare i sin skrivelse till tingsrätten.

Han vill nu att tingsrätten kallar till muntlig förberedelse för att bland annat AEB ska klargöra varför Laggen saknar rätten att göra reparationerna på egen hand.

HARALD LOHSE

Mer läsning

Annons