Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Lägg inte ner - bygg ut brandstationerna"

Annons

Andreasson har gjort en riskanalys utifrån hur bebyggelsen ser ut, vilka industrier som finns och omfattningen av offentliga verksamheter för sjuk- och äldrevård.

- Min bedömning är att räddningsstyrkan är rimligt dimensionerad och placerad. Styrkan har enligt uppgift god kvalitet när det gäller kraven för rökdykarinstas, skriver Andreasson.

Då det gäller Järna konstaterar Andreasson att orten har en utbredd grupp 2-bebyggelse som normalt kräver en insatstid under 20 minuter, Järna skulle således kunna klara sig med räddningskåren i Vansbro. Men där finns också sådana grupp 1-objekt som gör att Järna inte självklart kan klassas till grupp 2, skriver Andreasson som efter att ha presenterat olika alternativ föreslår att räddningskåren i Järna ska behållas.

Andreasson har tittat på vad det skulle kosta att inrätta en dagtidsstyrka i Vansbro. Det alternativet förutsätter att brandstationen i Järna stängs. För att minska utryckningstiden till Järna skulle en ny brandstation byggas vid utfarten från Vansbro, mot Järna. Sex nya arbetstillfällen skapas men det här alternativet medför att kostnaderna ökar med 3,4 miljoner kronor om året. Om brandstationen i Vansbro får vara kvar på nuvarande plats men byggas ut begränsas kostnads-ökningen till 1,5 miljoner kronor om året.

Kommunen kan spara 350 000 kronor om året på att lägga ner räddningsstyrkan i Järna och bygga ut brandstationen i Vansbro. Men detta förslag förordas inte. Istället vill Nils Andreasson att kommunen satsar på både Järna och Vansbro. I Järna bör en tillbygnad av en lektionssal göras så att nuvarande lektionssal kan göras om till personalutrymme.

En utbyggnad av brandstationen i Vansbro har redan diskuterats. Det projektet kan komma att kosta närmare 12 miljoner kronor och då blir där plats för det civila försvaret med en räddningscentral, alltså en ledningsplats för kommunen om beredskapen höjs. Andreasson räknar med att Räddningsverket vill finansiera en del av utbyggnaden.

- I nuläget finns bra möjligheter att få statsbidrag på 5,5-6 miljoner kronor. Det är dock viktigt att kommunen agerar skyndsamt innan förutsättningarna ändras, framhåller Andreasson.

I dag hör räddningstjänsten till tekniska nämnden. Andreasson föreslår att räddningstjänsten organiseras under kommunstyrelsen för att underlätta samordningen mellan de olika förvaltningarna. Detta tycks vara en fråga som det kan bli diskussion om. Tekniska nämndens ordförande Bernt Engman, s, stöder Andreassons förslag men i tekniska nämndens arbetsutskott röstade socialdemokraten Tore Brinkemo och centerpartisten Anders Lundin för att tekniska nämnden även i fortsättningen ska ha ansvaret för räddningsverksamheten.

Nils Andreasson har noterat att räddningstjänsten rycker ut vid akuta sjukdoms- och olycksfall då ingen ambulans finns tillgänglig. Kostnaden för utryckningarna beräknas vara 25 000 kronor om året. Då inget avtal om detta tecknats med landstinget föreslår han att tekniska nämnden ser till att ett avtal som reglerar den här verksamheten och kostnaderna för den tecknas.

- Ansvaret för sjukvården åvilar landstinget. Går det inte att komma överens med landstinget bör tekniska nämnden fatta beslut om att den här verksamheten upphör, skriver Andreasson.

Nu ska den här utredningen ut på remiss till de politiska partierna.

JAN NORBERG

Mer läsning

Annons