Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låg sysselsättning bland äldre i länet

Annons

Men i själva verket är det helt andra orsaker som gör att denna resurs förslösas och förspills. Förutom att kämpa mot etablerade föreställningar om äldre som förbrukade, måste såväl arbetstagare som arbetsgivare dessutom slåss mot en mängd regler och avtal som minskar seniorens möjligheter. Som närmast omöjliggör för en arbetsgivare att anställa en person som närmar sig pensionsåldern.

Förvärvsfrekvensen bland äldre är sedan lång tid tillbaka ett växande problem. För Dalarnas län var det 2003 bara 56,7 procent av dem mellan 60 och 64 som hade någon form av sysselsättning, vilket kan jämföras med en förvärvsfrekvens på i snitt 81,1 procent i åldrarna 30-59 år. Och bland dem som fyllt 65 år är mindre än 10 procent sysselsatta.

För det finns de som vill jobba trots att de blir äldre och deras vilja måste vi ta tillvara. Många kan tänka sig att jobba längre om villkoren ändras. Främst gäller det möjligheten till nedtrappning genom deltid och möjligheten att få andra arbetsuppgifter eller byta jobb. I vår egen lyssnarundersökning svarade nära nog alla att man vill ha möjligheten att trappa ned successivt efter 60 år, vilket är en anledning till att kristdemokraterna kräver rätt till deltid efter denna ålder.

Förutom rätt till nedtrappning genom deltid vill vi att rätten att arbeta ska utsträckas från 67 till 72 års ålder, men bara för dem som så önskar. Den som inte vill arbeta efter 65 års ålder ska självklart inte behöva göra det.

Därtill vill vi att arbetsgivaravgifterna för personer över 65 år sänks kraftigt samtidigt som inkomstskatten halveras för den som arbetar efter 65 år. På så sätt stimulerar man både tillgång och efterfrågan på äldres arbetskraft och minskar den diskriminering på arbetsmarknaden som många äldre drabbas av i dag.

Men dessa förslag räcker inte eftersom det finns många fler, och stora, hinder för äldre på arbetsmarknaden:

r Avtalspensionerna i tjänstesektorn hindrar äldre från att få ett nytt jobb och måste göras om. Avtalspensionssystemen är i flera fall konstruerade så att den arbetsgivare som anställer en äldre person får betala en oproportionerligt stor del av pensionskostnaden.

r Det allmänna pensionssystemet hindrar i praktiken många av dem som är födda mellan 1938 och 1953 att jobba efter 65 år.

r A-kassans regelverk diskriminerar äldre arbetslösa. Den som fyllt 55 år och "tillerkänts" pension ska faktiskt enligt nuvarande reglemente få nedsatt a-kassa - även om pensionen inte börjat betalats ut.

r Äldre lönediskrimineras. 60-64 åringar har i genomsnitt 3 procent lägre månadslön än 50-59 åringar. (Lönestatistik 2003, SCB).

Genom dessa hinder och ett felaktigt tankesätt håller Sverige i dag på att förfuska den stora potential och erfarenhet som finns hos de äldre. Många skulle vilja fortsätta i arbetslivet, men kan inte byta jobb, tvingas i pension eller tvingas välja mellan heltidsarbete eller heltidspension, när de önskar en nedtrappning.

Därför föreslår vi kristdemokrater att regeringen och arbetsmarknadens parter tar initiativ till ett nationellt rådslag för att lösa dessa frågor. För lösas måste de - något annat vore skamligt.

ULRIK LINDGREN,

GÖRAN HÄGGLUND

Ulrik Lindgren är från Falun och riksdagsledmot för kristdemokraterna. Göran Hägglund är kristdemokraternas partiledare.

Mer läsning

Annons