Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låg grundutbildning försvårar svenskundervisningen

Annons

Sedan 1986 har Komvux i Falun haft ansvar för SFI i kommunen. Åtskilliga invandrare och flyktingar har fått en plattform i grundläggande svenska under denna tid.

Vi har anpassat pedagogik och metodik efter olika invandrargrupper samtidigt som kraven pågoda svenskkunskaper skärpts och en riksnivå lagts fast genom nationella prov i SFI.

De nya kraven speglar ett mer komplicerat arbetsliv, där även rutinmässiga arbeten kräver motsvarande gymnasieutbildning.

Bland de nya svenskarna finns alla utbildningsnivåer representerade. Den svenska sjukvården och en del av den tekniska sektorn skulle inte klara sig utan välutbildad utländsk arbetskraft.

Undersökningar har visat att många arbetsgivare tyvärr lägger ansökningar åt sidan, när namnet klingar utländskt. Detta trots goda kunskaper i svenska och en för yrket anpassad utbildning.

Bland flyktingarna finns dessutom grupper med betydligt lägre skolbakgrund än motsvarande nio års svensk grundskola.

Det är inte så lätt att komma från krigshärjade områden med en annan samhällsstruktur och därtill obefintlig eller låg skolutbildning och samtidigt lära sig svenska

Denna lilla grupp gör endast små framsteg och har just nu få andra "öppna dörrar" än Komvux, men vi har haft flera

möten, där idéer kläckts bland annat i samverkan med Röda Korset. För närvarande hyser vi gott hopp att våra ansträngningar skall leda till frigörande av resurser till en mötesplats med olika hantverk och annan praktisk verksamhet.

Redan för 10 - 15 år sedan insåg vi i Falun, att socialtjänst och arbetsförmedling tillsammans med SFI måste hjälpas åt med praktiksamordning och anpassade praktikplatser för framförallt flyktinggruppen. Vi märkte i kontakten med andra SFI-anordnare i övriga Sverige, att Falun kommit långt med praktikplatser i kombination med svenskundervisning.

Vi har dessutom två EU-projekt igång för denna grupp, dels Yrkessvenska med handledd praktik dels Vård -och omsorgsprogram för invandrare.

I det ena projektet har redan tio av tjugo fått arbete och vårdeleverna är garanterade arbete inom kommunen. Dessa projekt har arbetats fram av engagerade lärare i samverkan med Arbetsförmedling och socialtjänst.

Vår grundsyn är att invandrare tillför det svenska samhället kunskaper och erfarenheter, som berikar.

Inom en snar framtid behövs all arbetskraft, som finns att tillgå, även i Falun. De nya svenskar som kommit till Falun kan vara en viktig tillgång på arbetsmarknaden inom en rad olika områden inte minst inom vårdsektorn.

Invandrarsvenskan i Komvux regi anpassar sig ständigt efter nya invandrargrupper.

Vi är inte perfekta, men SFI i dag ser annorlunda ut jämfört med slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, då det var främst välutbildade iranier och bosnier, som kom till Falun. Med hjälp av ökad samverkan med bland andra arbetsförmedling och socialtjänst är det vår övertygelse att vi kan nå positiva resultat med alla grupper.

Dessutom får vi en ny kursplan för SFI från och med 1 januari 2003. Den har en mer anpassad slutnivå för gruppen lågutbildade.

MARIE ARVIDSSON

Mer läsning

Annons