Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kyrkan tvingas spara

Annons

Enbart förra året lämnade 1,4 procent av medlemmarna Falu kyrkliga samfällighet. Det är ungefär 500 personer och det gör att ett inkomsttapp på cirka 900 000 kronor.

För närvarande har samfälligheten god ekonomi men det minskande medlemsantalet kommer att medföra ekonomisk kris runt år 2010 om inget görs.

- Det är då vi når brytpunkten då kostnaderna kommer att vara större än intäkterna, säger samfällighetens kanslichef Mats Lindell.

För att möta problemen i tid har nu en stor organisationsöversyn inletts av utomstående konsulter. De ska helt förutsättningslöst titta på vilka möjligheter samfälligheten har att spara pengar.

Målet är att så mycket som möjligt av det som finns ska gå till församlingsarbetet i de olika medlemsförsamlingarna. Pengarna måste då tas från stödfunktionerna som exempelvis den ekonomiska administrationen, fastighetsservicen och den politiska organisationen. I dag har bland annat varje församling ett kyrkoråd.

Utredningen ska också titta på om samfälligheten ska göras större eller mindre. Det kan också handla om en ändrad pastoratsindelning. En del kan bli större, en del mindre.

- Ja, allt är möjligt i tanken men vad det blir kan vi inte ens gissa i nuläget, säger Mats Lindell.

Oundvikligt torde dock en personalminskning i stödfunktionerna eller på de olika församlingskanslierna vara. Men eftersom man är ute i så god tid ska det inte behöva göras några uppsägningar, anser Mats Lindell. Ska personalen minskas så kan det lösas med naturlig avgång. Samfälligheten har också medel avsatta för kompetensutveckling och de kan användas om någon vill gå vidare till något annat, menar han.

Under våren ska konsulterna vara klara med sitt arbete och före midsommar ska ett beslut kunna tas om vilka sparåtgärder som församlingen vill göra. Att man skyndar på med beslutet beror på att personalen inte ska behöva sväva i okunnighet om vad som är att vänta framöver.

Men handlar förslaget om ändrad pastoratsindelning så är det stiftsstyrelsen som i höst får fatta beslut om det.

Fotnot: I Falu kyrkliga samfällighet ingår Aspeboda församling, Falu Kristine församling, Stora Kopparbergs församling, Grycksbo församling, Vika församling och Hosjö församling.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons