Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kyrkan säger upp avtal

Annons

Bakgrunden till striden är det avtal som tecknades mellan kyrkan och begravningsbyrån Brandser i Järna i december 1999. En ny lag skulle träda i kraft den 1 januari 2000 som sade att kyrkan skulle betala alla kostnader för transporter efter det att begravningsakten i kyrkan avslutats.

I klartext innebar lagen i huvudsak transporter till och från krematoriet i Mora.

Kyrkonämnden begärde in offerter från fem begravningsbyråer och antog därefter Brandsers bud, som även var den enda offert som lämnades och som gav Brandser ensamrätt på alla pastoratets transporter. Ett avtal tecknades med tre månaders uppsägningstid från vardera part.

När Skjutsgårdens begravningsbyrå i Vansbro startade sin verksamhet i början av 2004 visade det sig därför att de inte hade rätt att själva sköta transporterna kring de begravningar som de anlitats för, trots de anhörigas uttryckliga begäran. I stället skulle körningarna utföras av Brandser begravningsbyrå.

Skjutsgårdens ägare, Robert Thyr och Mikael Jolhammar vände sig till kyrkan med en begäran om att avtalet skulle rivas upp och att de själva skulle få ordna transporterna kring de begravningar de anlitats för. Även Äppelbo begravningsförening stod bakom begäran och ville själva köra transporterna vid de begravningar de anlitats för. Kyrkonämnden valde dock att inte säga upp avtalet med Brandser.

Sedan dess har jurister från både Svenska kyrkan och Västerås stift tittat på ärendet och ansett att kyrkan agerat märkligt även om avtalet inte varit fel rent juridiskt.

- Det är sunt ekonomiskt tänkande att man prövar gällande avtal minst vart tredje år, menade Karin de Fine Licht, förbundsjurist vid Svenska kyrkan.

När ärendet nu åter behandlades i kyrkonämnden blev beslutet att avtalet skulle sägas upp.

- Beslutet var enigt även om det föregicks av en lång diskussion, säger kyrkonämndens ordförande, Torsten Larsson.

- Vi ansåg att det gällande avtalet var fördelaktigt samtidigt som jag också har förståelse för att det kan uppfattas som om vi gett en entreprenör monopol på transporterna.

Under 2004 betalade kyrkan 69 614 kronor för transportkostnader till begravningsbyrån Brandser.

Hur villkoren vid en ny upphandling kommer att se ut är ännu oklart. För att undvika att hamna i samma situation kommer det ändå med all säkerhet att innebära att varje begravningsentreprenör i fortsättningen kommer att utföra sina egna transporter.

GÖRAN DANIELSON

Mer läsning

Annons