Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kvinnor och ungdomar i Dalarna mår allt sämre

Annons

Svenskarnas psykiska välbefinnande har försämrats sedan mitten av 1980-talet. Oro, sömnbesvär och oförklarlig trötthet är vanligt, framför allt bland unga, studerande och långtidsarbetslösa. Det visar en undersökning som gjorts vid Arbetslivsinstitutet.

I Dalarna ser situationen ut på ungefär samma sätt, enligt landstingets epidemiolog och utredare Mats Granvik. Han gör en lokal sammanställning av folkhälsoläget varje år och ser en trend vad gäller ökade sömnproblem bland länets befolkning.

Han pekar också på att besvär med ängslan, oro och ångest är vanligare bland kvinnor än bland män. I den senaste undersökningen kunde till exempel 18 000 kvinnor och 11 000 män identifieras med nedstämdhet och depression.

- Hos kvinnor i förvärvsarbetande ålder är det ett tilltagande problem. I den gruppen finns många långtidssjukskrivna, säger Mats Granvik.

En annan grupp som bör uppmärksammas är unga tjejer. Många har problem av depressiv karaktär, liksom besvär som trötthet och sömnsvårigheter.

- Problemen har ökat för tjejer men inte för killar. Det ser vi även på utskrivningen av anti-depressiva medel till flickor i Dalarna, säger Mats Granvik.

Ändå tror han att unga människor mår bättre i Dalarna än vad Arbetslivsinstitutets rapport visar. I en undersökning som gjorts bland länets niondeklassare framkom det att ungdomarna i allmänhet mår rätt bra. Glesbygden har många fördelar framför storstaden: mindre skolor, bättre boendemiljö och fritid.

Att undersökningar visar att kvinnor mår sämre än män kan bero på att de har lättare att tala om sina problem och söka hjälp, tror Mats Granvik. Men vad som orsakar besvären är svårt att sätta fingret på. Arbetslivsinstitutets forskare har testat olika hypoteser som till exempel förändringar i familje- och privatliv och hur arbetslivet fungerar. Ingen av förklaringarna har vunnit tydligt stöd.

Eftersom utvecklingen ser likadan ut för alla grupper, utom ålderspensionärer, tror forskarna snarast att det handlar om en förändring av hela samhällsklimatet.

Det är också någonting som uppmärksammats inom vården. Enligt en undersökning som Landstinget Dalarna gjort vill allmänläkarna få fler kuratorer och psykologer till vårdcentralerna för att möta det ökande behovet. Det är viktigt att det tas på allvar, menar Mats Granvik.

- Vi ser en växande kritik mot sjukvården. Patienter tycker inte att läkaren tar sig tid att lyssna, de är missnöjda med bemötandet. Det syns inte minst på de klagomål som inkommer till förtroendenämnden, säger Mats Granvik.

MARIA BIAMONT

Mer läsning

Annons