Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kvinna får rätt till assistans

Annons

Socialnämndens ordförande Hans Jonsson säger till tidningen att han ännu inte hunnit läsa domen. Om nämnden kommer fram till att man inte accepterar domen så utesluter han inte att de går vidare med ärendet till regeringsrätten. Men enligt vad tidningen erfar har överklagandetiden redan gått ut i ärendet och domen har vunnit laga kraft.

Socialnämnden nekade först den funktionshindrade kvinnan en personlig assistent, med motiveringen att det räckte med hemtjänstinsatser. Trots att kvinnan lider av en allvarlig sjukdom som gör att hennes muskler faller sönder. Därför klarar hon inte av att göra någonting i hemmet. I maj 2004 beviljade dock socialnämnden henne ledsagarservice med fem timmar per vecka.

Men efter överklagan i länsrätten fick kvinnan rätt och beviljades personlig assistans. Men socialnämnden gick vidare och överklagade domen till kammarrätten - men även kammarrätten går alltså på länsrättens bedömning.

Socialnämndens uppfattning, vid överklagandet till kammarrätten, är att hon ej har rätt till personlig assistans då de grundläggande behoven ej är så omfattande och betydande i den dagliga livsföringen. Nämnden menar att hennes behov av stöd och hjälp tillgodoses av hemtjänstens insatser enligt socialtjänstlagen, kompletterade med ledsagning.

Kvinnan anser sig dock berättigad till personlig assistans med 73,5 timmar per vecka. Till stöd för detta åberopar hon läkarintyg, samt flera andra intyg - bland annat från en primärvådsterapeut.

Kammarrätten finner i likhet med länsrättens bedömning , att det står klart att kvinnan behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, viss av- och påklädning och annan hjälp som förutsätter ingången kunskaper om den funktionshindrade. Vidare skriver kammarätten: "Hennes hjälpbehov i dessa avseenden får bedömas vara av sådan personlig karaktär och även av sådan omfattning att hon har rätt till särskilt stöd och service i form av personlig assistans enligt LSS. Det bör såsom också länsrätten funnit i första hand ankomma på socialnämnden att bedöma antalet assistanstimmar. Överklagandet skall därför avslås."

Tidningen ringde upp socialtjänstens ordförande Hans Jonsson:

Varför drog ni ärendet ända till kammarrätten trots att länsrätten givit kvinnan rätt?

- Vi har gjort en annan bedömning. Man hade löst hennes problematik med hemtjänst. Jag har inte läst domen än. Vi tar del av detta i socialnämnden i slutet av augusti, säger Jonsson och förklarar att de då kommer att ta ett beslut om nämnden ska överklaga till regeringsrätten eller acceptera domen.

Men när tidningen kontaktar kammarrätten i Sundsvall så blir beskedet att överklagandetiden redan gått ut i ärendet och att domen redan vunnit laga kraft.

Har kvinnan fått den hjälp hon har rätt till nu?

- Jag kan inte det här i detalj. Vad som hänt förvaltningsmässigt vet inte jag.

Är det inte väldigt klara regler kring det här?

- All lagstiftning inom området är inte detaljer, det är ramlagar.

Tidningen har inte kunnat nå någon ansvarig chef inom verksamheten för att få svar på frågan huruvida kvinnan nu har fått den hjälp som hon är berättigad till.

GÖRAN PERSSON

Mer läsning

Annons