Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kvarnholsvägen är trafikfarlig för barn

Annons

Angående trafik- och miljösituationen omkring Morkarlbyhöjdens/Morkarlby skola: Först byggdes Bullerbyns daghem och därefter har före detta vårdhemmet byggts om till skola. Nu kommer Morkarlbyhöjden att byggas ut ytterligare.

Trafiken utmed Kvarnholsvägen är idag tidvis tät och risken för olycksfall har visat sig flera gånger i form av tillbud.

Vintertid är det sannolikt bara en tidsfråga innan en allvarlig olycka kommer att ske på grund av halt väglag, snöplogkanter, hög trafikbelastning och många barn som tvingas gå på vägbanan.

Sommartid förekommer hög hastighet (ibland mycket hög) vilket innebär stor fara för alla som går eller cyklar på Kvarnholsvägen och som korsar vägen. Bullerbelastningen och avgasutsläpp har ökat i takt med trafiken.

I och med att Morkarlbyhöjdens skola nu byggs ut kan man befara att trafiken ökar ytterligare. Rykten säger att man kommer att anordna parkeringsplatser framför skolan.

Vi hoppas detta är bara rykten och att de som har ansvaret inom kommunen kan dementera dem. Vi har förståelse för att viss trafik måste få förekomma till exempel till och från daghemmet samt leveranser till verksamheterna. Det verkar dock onödigt att bilar tilllåts skjutsa elever och även vuxna ända fram huvudentrén. En rask promenad är att föredra och ligger i linje med det uppskattade motionsprogram Mora kommun bedriver.

Kvarnholsvägen har alltmer kommit att vara en genomfartsväg. Exempelvis så åker man från Mäxvägen längs Kvarnholsvägen för att komma till Ryssahallen när Oxbergsleden borde vara den säkraste vägen.

Varför får det förekomma parkering framför skolans huvudbyggnad när det finns särskilt anordnade parkeringsplatser mellan övre och nedre skolbyggnaderna? Vi har noterat tiotals bilar parkerade framför huvudbygganden (på asfalten och grönytor) trots att ännu fler platser varit lediga på den iordningställda parkeringsplatsen.

Vi vill att ansvariga vidtar åtgärder för att förebygga olyckor och ohälsa. Vi efterlyser även en trafikkonsekvensutredning, som beskriver bland annat avgasut-släpp, buller och olycksfallsrisker. Det borde vara en trygghet för ansvariga att man bedömt riskerna om/när en allvarlig olycka inträffat, till exempel när ett barn skadats allvarligt så att man vet att man vidtagit åtgärder efter bästa förmåga.

Vi föreslår:

1. Förbjud genomfartstrafik på Kvarnholsvägen. Den bör ledas via Oxbergsleden. Minimera trafiken på Kvarnholsvägen.

2. Bygg ut busshållplatsen vid Ängsvägen samt bredda gångvägen från denna till skolan. Från hållplatsen bör samtliga skolbussar lämna och hämta eleverna

3. Vid hållplatsen bör även de som skjutsar elever och vuxna lämna sina passagerare (lite frisk luft är bara nyttigt).

4. Ta bort all parkering framför Morkarlbyhöjdens skola. Anvisa all parkering till parkeringsplatsen mellan skolbyggnaderna.

Boende i området

Mer läsning

Annons