Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kunskap om äldrevård behövs

Annons


Personalen behöver kunskap för att kunna utvecklas i arbetet, hitta bra arbetssätt och möjligheter att jämföra sig med andra. Personalen behöver också uppskattning och återkoppling. Ledningen behöver information för att kunna planera, prioritera, styra och följa upp verksamheten.

Vi måste veta vad vi gör, till vem och vilka effekter det får. Då kan vi styra verksamheten och uppfylla lagens krav och de politiska ambitioner som finns lokalt och nationellt.

Äldre skriker sällan när det gått snett. De flesta känner tacksamhet. Och det är viktigt att de äldre kommer i första hand.

Att arbeta inom vård och omsorg är oerhört betydelsefullt. Det viktigaste uppdraget av alla för omvårdnadspersonalen måste vara att låta människor få leva hela livet.

Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad som skulle kunna göras. Med all respekt för att äldre människor kan vara sjuka och trötta, finns det alltid något att göra för varje individ, som ökar livskvaliteten och ger en möjlighet att känna livslust.

De människor som bor i kommunens så kallade "särskilda boenden" får en annan slags trygghet och service som inte går att få i det ordinära boendet. Men "institutionslivet" kan också medföra förlorad kontakt med samhället parallellt med nya kontakter med människor, miljöer, regler och rutiner, som kanske inte svarar mot den äldres önskningar, behov och förväntningar. Attitydförändringar, omprioriteringar och engagemang hos vårdpersonalen kan vara väsentligt för att höja livskvaliteten hos de boende. Den viktiga frågan i detta sammanhang är vems definition av livskvalitet och vilka normer som får råda.

Vi måste bli bättre på att följa upp verksamheten med utgångspunkt från den enskilde vårdtagarens behov. Bara om vi gör uppföljningar vet vi om kommunens verksamhet stämmer med behoven. Får personer med de största vårdbehoven också de mest omfattande vårdinsatserna?

Vi ska alltid kunna beskriva behoven, redovisa insatserna och beskriva kvalitetsutfallet.

CATHARINA HJORTZBERG-

Mer läsning

Annons