Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kunde Kymmene kanal så kan Dala Kanal

Annons


För information svarade utredaren Torkel Sölve, regionchefen för södra Bottenhavet Nils Brodin samt tekniske chefen Kjell Jakobsson. De båda sistnämnda från Sjöfartsverket. Från dalabänken deltog representanter för fem partier med Per Erik Granström, s, i spetsen.

Två alternativ lades fram av Torkel Sölve. Det ena alternativet gick ut på att dra sträckan mellan Siljan-Avesta till Gävlebukten och det andra från Siljan över Avesta-Östersjön via Mälaren. Båda sträckorna är genomförbara.

Sjöfartsverkets Nils Brodin redovisade uppgifter om vattenföring på is där inga problem föreligger. Kjell Jakobsson redogjorde för slussbyggen och andra tekniska frågor. Torkel Sölve gjorde slutligen en summering av kvarstående uppgifter som är nödvändig för slutgiltig bedömning av projektet.

Drifts- och underhållskostnader och miljökonsekvenser med mera måste utredas för att ge en slutlig bedömning för att gå vidare med projektet.

Den genomförda övergripande studien visar alltså att det är tekniskt full möjligt att göra Dalälven farbar för Europafartyg klass Vb med en lastförmåga på 5 000-7 000 ton. Det bedöms också vara möjligt att bedriva sjöfart året runt. Genom att denna kanal kan byggas så att hela kanalsträckan lutar nedåt kan också kontinuerlig vattenströmning upprätthållas vintertid. Kostnaden för detta projekt är beräknad till cirka tolv miljarder kronor. Botniabanan har samma kostnad.

Man undrar varför man stoppat den slutliga utredningen om Dala Kanal när Sjöfartsverkets förstudie visar att det inte bara är intressant utan också genomförbart. De styrande i Finland med sin inbyggda kreativitet har lyckats att genomföra Kymmene Kanal. Förutsättning för vintertrafik för Kymmene Kanal bedöms i stort sett likvärdig med de förhållanden som antagits för Dalälven.

Det visar sig också att byggande av kanalled av Europastandard, inte är dyrare per kilometer än byggande av motorväg eller järnväg.

Det skulle vara intressant att få veta varför man från politiskt håll lagt locket på och varför länsstyrelsen är så ointresserad av projektet.

Det är också svårt att förstå att man efter förstudien inte fullföljde med en slutlig utredning. Enligt projektledning har förstudien kostat 696 000 kronor exklusive löner. Man kan inte annat än hälsa en slutlig utredning välkommen.

Eftersom vi är i behov av riktiga jobb vore det av yttersta vikt att fullfölja denna utredning för att komma till ett slutgiltigt resultat. 10 000 årsarbeten mellan 8 och 10 år, och 5 000 jobb som årsbasis vilket nämns i utredningen kan vara av yttersta angelägenhet att tänka på.

Det behövs alltså 1,5 miljarder kronor per år för att komma i gång med projektet.

Gör den slutliga utredningen nu!

GÜNTER MASUHR

Mer läsning

Annons