Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Krymper budgeten

Annons

Enligt en prognos kommer årets kommunala budget att ge ett underskott på drygt tre miljoner kronor.

I huvudsak beror underskottet på minskade skatteintäkter och statsbidrag. För drygt två veckor sedan beslutade kommunfullmäktige, som tidningen tidigare berättat, att minska budgeten med 3,1 miljoner och att fördela sparbetinget på nämnder och styrelser.

Beslutet innebär att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden ska reducera budgeten med vardera en miljon kronor, att socialnämnden ska minska med 800 000 samt att kulturnämnden, fritids- och idrottsnämnden, räddningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden ska minska sina budgetar med vardera 75 000 kronor.

Vid det senaste sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott presenterade förvaltningarna sina förslag till besparingar.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om sitt sparförslag medan övriga nämnder ska behandla budgetminskningen vid kommande nämndsammanträden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade - under förutsättning att nämnderna godkänner förvaltningsförslagen - att godkänna förslagen.

I protokollet betonas att kommunledningen "förutsätter att samtliga nämnder därmed klarar att hålla sin budget för 2004".

Socialnämnden redovisar i sin prognos den sista april ett underskott på 3,7 miljoner kronor, vilket innebär att nämnden måste hämta in totalt 4,5 miljoner.

Enligt förslaget ska nämnden klara det genom att fortsätta att utveckla en mer flexibel arbetsorganisation genom bättre samverkan mellan hemtjänsten och särskilda boenden, utveckla beläggningsplaneringen, minimera sjukvikariat och övertidsarbete, ta fram nya normer för bistånd i hemtjänsten, se över kostdistributionen och tillagning inom i första hand hemtjänsten samt genom att se över särskilda boenden.

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att antalet gymnasie-elever kommer att bli lägre än beräknat, vilket leder till en minskning av de interkommunala ersättningarna med 800 000 kronor.

Resterande sparbeting räknar nämnden med att klara inom skolteamet.

Kommunstyrelsen väljer att dra in en miljon kronor som avsatts för utvecklingsarbete och övriga nämnder hanterar sina sparbeting genom i huvudsak minskade inköp av material och tjänster.

Mer läsning

Annons