Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Krögare stämmer byggföretag

Annons

Det var i december 1999 som renoveringen av Didohuset påbörjades. Huset hade länge varit i behov av en renovering och länsstyrelsens kulturmiljöenhet beviljade ett bidrag på 200 000 kronor eftersom byggnaden ansågs intressant ur kulturhänseende. Ett byggföretag lämnade en offert på 496 000 kronor för arbetet som omfattade en utvändig totalrenovering enligt länsstyrelsens krav.

Arbetet påbörjades och fakturor på sammanlagt 200 000 kronor betalades. Efter en tid kom en faktura på ytterligare 65 000 kronor. Restaurangbolaget kunde inte betala och ansåg inte heller att det utförda arbetet motsvarade de kostnader som fakturerats. Redan en månad efter byggstarten avbröts renoveringen och byggaren vände sig till kronofogdemyndigheten. Restaurangägaren betalade då även de 65 000 kronorna för att bygget skulle komma vidare.

Någon fortsättning blev det ändå inte utan huset blev stående i ett skick som för ögat var sämre än innan renoveringen påbörjades. Fönster var urlyfta och hade spikats igen med masonitskivor och elkablar hängde lösa längs väggarna. Flera värmeelement hade plockats bort i restaurangen och de provisoriskt insatta enkelglasen i fönstren gjorde det svårt att få upp värmen. Följden blev att restaurangen började att tappa sina kunder. Gång på gång lovade byggaren att arbetet skulle återupptas utan att något hände.

Under förra året träffades byggaren, representanter från länsstyrelsen och resturangens juridiska ombud på plats för att reda ut problemen. Byggaren lovade då att han fortfarande stod för det ursprungliga anbudet om finansieringen kunde säkerställas. Pengar ordnades fram men trots åtskilliga påstötningar dök inte byggaren upp. I december 2001 begärde restaurangens juridiska ombud ett skriftligt besked från byggaren om när arbetet skulle slutföras. Ett datum sattes till den 15 jauari 2002 och det meddelades också att om inget svar inkom till dess skulle restaurangbolaget vända sig till en annan entreprenör. I brevet meddelades även att en eventuell fördyring då skulle komma att faktureras byggaren. Inte heller den här gången kom något svar från byggaren.

Restaurangbolaget begärde då in anbud från flera byggföretag. Det lägsta anbudet var på 800 000 kronor och innehöll en hel del reservationer, en summa som restaurangbolaget inte hade någon möjlighet att betala. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet gick då med på vissa prutningar från sina ursprungliga krav för att huset överhuvudtaget skulle bli klart. Bland annat togs omläggningen av det falsade plåttaket bort ur kraven. En uppgörelse gjordes med Munters bygg i Järna om ett färdigställande på löpande räkning med ett fastställt takpris.

- Det här ärendet har varit en oerhört långdragen historia men jag tycker ändå att resultatet blivit bra med tanke på förutsättningarna, säger antikvarie Olle Lind vid länsstyrelsen.

Restaurangbolaget har nu via sitt juridiska ombud stämt byggaren på ersättning för fördyringen. Sammanlagt kräver restaurangbolaget byggaren på 351 000 kronor plus ränta för de ökade kostnader som tvisten har inneburit.

-Det här kommer som en överraskning för mig och jag vill läsa igenom stämningsansökan innan jag kan ge någon kommentar, säger ägaren till det stämda byggföretaget.

Restaurangens ägare, Isamail Özden, hoppas att kunderna nu ska hitta tillbaka till Dodo.

-Vi har fått lida mycket för det här. Omsättningen har sjunkit betydligt och jag förstår att många har valt bort restaurangen när det sett ut som det har gjort, säger Ismail Özden.

Det blir nu Mora tingsrätts sak att försöka reda ut härvan kring renoveringen av restaurang Dido.

GÖRAN DANIELSON

Mer läsning

Annons