Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kritiserade Herrhagsgården får godkänt

Annons

Det var förra våren som ledningsproblemen på Herrhagsgården uppdagades offentligt för första gången. Personalen upplevde att arbetsbördan ökade då fler administrativa uppgifter lades på dem som stal tid från omvårdnaden av de gamla och dementa, personalen kände sig chefslösa.

Länsstyrelsen kunde vid sitt tillsyningsbesök i september samma år se att det fanns problem, men konstaterade också att ett omfattande förändringsarbete redan hade påbörjats för att göra Herrhagsgården till ett demenscentrum. Länsstyrelsen nöjde sig därför med att begära att socialnämnden skulle återrapportera hur de lyckades uppnå målen med sitt förändringsarbete.

I somras kom socialnämndens svar:

- Två enhetschefer i stället för en har i dag ansvar för 72 platser och 80 anställda, vilket anses vara ett rimligt ansvarsområde för två personer.

- Personaltätheten på Herrhagsgården är 0,82 årsarbetare per boende, vilket anses vara en lagom bemanningsnivå. All personal som arbetade mindre än 72 procent har erbjudits mer arbetstid, och vakanta tjänster har tillsatts.

- Alla boende har individuella omsorgsplaner som följs upp varannan vecka av enhetschef, sjuksköterska och kontaktperson.

- Nya rutiner för klagomål håller på att introduceras i hela socialförvaltningen.

- Personalens utbildningsbehov håller på att gås igenom och ska mynna ut i individuella kompetensplaner.

I och med det här svaret anser länsstyrelsen att ärendet är avslutat.

ANN-SOFIE MASTH

Mer läsning

Annons