Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kristdemokrat vill har svar om Oasen

Annons

Frågan till kommunstyrelsens ordförande gäller hållplatsfrågan i Järna för Säfflebussen. Torsten Larsson vill ha svar på om den skrivelse som inlämnats i ärendet av Hans Nodén i Järna inkommit till kommunen, vem som handlägger ärendet och om kontakt tagits med trafikföretaget för att ta reda på den verkliga orsaken till att Järna tagits bort som hållplats. Han vill även veta om bussarna i fortsättningen stannar i Järna om en ordentlig hållplats byggs och när ärendet kommer att behandlas i kommunstyrelsen.

Frågan till barn- och utbildningsnämndens ordförande gäller framtiden vid gym-

nasieskolans café, Oasen. Under 2001 planerades förändringar av verksamheten och cafépersonalen sades upp. Både personal och elever har framfört den betydelse som caféet har för skolverksamheten vilket resulterat i att verksamheten fortfarande bedrivs, men med annan personal.

Torsten Larsson frågar därför om barn- och utbildningsnämndens inriktning är att Oasen ska vara kvar även efter detta läsår och om caféet i så fall ska drivas av fritidspersonalen vid Magnifik eller av annan särskilt anställd personal.

Den tredje frågan gäller handläggningen av serveringstillstånd och alkoholtillsyn inom den nya socialnämnden.

-Tidigare har dessa frågor handlagts av KSF-nämndens sekreterare men enligt uppgift från kommunkontoret finns ingen ansvarig sedan årsskiftet, skriver Torsten Larsson i sin interpellation. Frågan till socialnämndens ordförande blir därför hur nämnden avser att lösa handläggarfrågan.

GÖRAN DANIELSON

Mer läsning

Annons