Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kriget är orättfärdigt!

Annons

Jag kan inte finna annat, än att utvecklingen efter nämnda datum stött mig i min uppfattning. Inte minst av att nationer som Tyskland, Frankrike, Ryssland och Kina nu uppenbarligen kommit till samstämmig insikt om att kriget främst gäller att tillförsäkra sig regionens oljetillgångar. Resterande oljetillgångar, som även dessa länder vill komma i åtnjutande av och att en intervention av USA bara minskar dessa länders tillgänglighet till Iraks oljereserver.

Därutöver har dock kommit till min insikt, att det är presidentval i USA nästa höst. Och att Bush inte har någon chans att bli omvald, såvida han inte dessförinnan har genomfört ett framgångsrikt krig mot Irak.

Att ha retirerat från att anfalla Irak kommer inte att leda till något omval. Givetvis inte heller ett mindre framgångsrikt krig, eller förhoppningsvis, ett krig överhuvud taget kommer att leda till omval. Blairs utsikter att bli omvald som ledare för Laubourpartiet har nog redan gått upp i rök.

Beträffande USA:s trängande behov av att tillförsäkra sig Irak:s naturtillgångar av olja är att notera, att det produktionsbortfall av olja på dagligen cirka 1,5 miljoner fat, som inträffade i januari genom en strejk i Venezuela, i allt väsentligt kom att ersättas av oljeleveranser från Irak. Det vill säga det enda land som i praktiken hade möjlighet att öka sin exploatering av olja.

Ungefär hälften av USA:s bostadsbestånd värms upp genom naturgas, en energikälla, som snart är uttömd i USA. Sålunda befaras USA:s lager av naturgas efter vintersäsongens slut att vara endast 44 procent av vad de var vid motsvarande tid förra året. Någon nämnvärd påfyllning av naturgaslagren under sommarsäsongen inte är att vänta, landets tillgångar av naturgas i Nordamerika håller nämligen på att sina. Detta i sin tur innebär, att USA måste ersätta naturgasen för uppvärmningsändamål av i första hand olja och kol, såvida inte nationens innevånare ska frysa sig igenom nästa vinter.

Även USA:s ursprungliga argument för att anfalla Irak verkar ha mist mycket av sin kraft. Några massförstörelsevapen har uppenbarligen inte påträffats, och de missiler som eventuellt kunde nå några kilometer längre än tillåtet, är landet berett att förstöra. USA:s alternativ att ersätta Hussein, den dag han störtats, är uppenbarligen en civil amerikan med uppgift att införa demokrati i landet. Tillåt mig tvivla på att han har några som helst förutsättningar att lyckas med detta.

En allvarlig konsekvens av ett förestående krig är att det uppenbarligen blir dödsstöten för FN, kränker folkrätten och orsakar enormt mänskligt lidande, materiell förstörelse och många människors död.

Personligen kan jag inte se annat än att ett förestående krig, vilka de primära motiven än må vara, är i högsta grad orättfärdigt. Jag är djupt besviken på folkpartiet för att partiet inte kraftfullt motsätter sig en intervention av Irak, liksom att partiet vurmar för att Sverige ska söka medlemskap i militäralliansen Nato.

Samtidigt kan jag inte annat än önska lycka till åt de ideella krafter, som motsätter sig ett krig, exempelvis kristna kyrkorörelser, fredsrörelser, kvinnoorganisationer med flera.

OLLE NELSON

Mer läsning

Annons