Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kräver svar - före valet

Annons

Kön är fortfarande lång till barnomsorgen i Leksands kommun.

Störst är behoven i Insjön och Siljansnäs där totalt 22 barn väntar på plats.

Men just inga partier, förutom möjligtvis kristdemokraterna och vänstern, ser barnomsorgen som den viktigaste valfrågan, trots att Leksands kommun är en av Sveriges sämsta vad gäller personaltäthet, att platsbristen varit ett seglivat gissel, och att kommunen vid flera tillfällen anmälts till, och även kritiserats av Skolverket.

Enligt skolchef Lars Nyberg behövs 1,5 miljoner kronor extra för att lösa de mest akuta problemen. Dessutom behövs ett par miljoner kronor för att bygga en helt ny avdelning med plats för 25 barn någonstans i Siljansnäs, troligtvis intill förskolan Igelkotten.

Enligt bildningsförvaltningen bedöms behovet som störst i Siljansnäs. I Insjön beräknas platserna räcka till - om ett år.

- Om inget oväntat händer vill säga, för det är gränsfall, säger Nyberg.

Dessutom innebär införandet av den allmänna förskolan vid årsskiftet att de 59 fyra-femåringar som i dag inte har förskoleplats får laglig rätt till 15 fria dagistimmar i veckan.

Inflyttning och barnafödande är andra faktorer som kan orsaka ytterligare svårigheter för verksamheten.

- Det föddes 110 barn förra året och föds inte mer än 120 barn i år. Men skulle barnafödandet öka och återigen ge kullar på 170-180 barn, så behövs minst fem-sex nya avdelningar och uppåt tio miljoner kronor extra, säger Nyberg som erkänner att situationen ibland kan vara frustrerande.

- Det är som på börsen, det svänger fort, säger han.


SÅ HÄR SVARAR PARTIERNA PÅ FAMILJENS FEM FRÅGOR:
(FRÅGA 1: Vilket parti ska vi rösta på för att inte få samma dagisproblem igen? FRÅGA 2:
Vilken politiker brinner mest för barnomsorgen och är bäst lämpad för att lösa situationen? FRÅGA 3: Måste vi småbarnsföräldrar flytta till någon annan kommun för att få dagisplats? FRÅGA 4: Varför ordnade man nyligen fler dagisplatser i Leksand (Moskogen) när behoven var som störst i Insjön och Siljansnäs? FRÅGA 5:
Om vi eller andra föräldrar i Siljansnäs/Insjön accepterar en plats i Leksand, kan vi då fakturera kommunen för bilkostnader och inkomstförluster?


Vänstern:
1. Vänsterpartiet.
2. Leif Erickson.
3. Inte om vi fick bestämma.
4. Dålig planering och framförhållning om det är på det viset.
5. Det skall inte behöva komma på fråga, men om det har blivit så bör merkostnad för föräldrar dras av från avgift.

Moderaterna:
1. Moderaterna, därför att vi verkar för flexiblare lösningar genom alternativa driftsformer.
2. Ingen utan det är familjen som är mest lämpad att bedöma vad som är bäst. Med flexiblare alternativ skulle det inte vara så stelbent som det är idag.
3. Nej absolut inte.
4. Det fanns enligt uppgift behov överallt. Situationen förändras ständigt.
5. Nej.

Leksandspartiet:
1. Leksandspartiet.
2. Alla politiker brinner för frågan strax före valet... Vi tror att SuntFörnuft räcker långt i den här frågan.
3. Absolut inte. Vi måste få till en bättre barnomsorg som är anpassad till behoven,
både geografiskt och med största möjliga valfrihet. Att satsa på att få hit företag när det inte finns tillräcklig barnomsorg är ingen bra ekvation.
4. Helt otroligt, vissa hjärnor har tydligen begränsad kapacitet! Sånt här kan undvikas inom många sektorer om man låter brukarna få större inflytande.
5. Man ska inte behöva acceptera en sådan lösning. Barnomsorgen borde väl kunna
decentraliseras bättre i en centerpartistiskt styrd kommun? Eller? Visst är det rimligt att
kompensera de föräldrar som nödgas ta en sådan lösning.

Folkpartiet:
1. Folkpartiet.
2. Folkpartiets toppkandidater har förmågan att se möjligheter i en situation som Riksdag och Regering "tvingat" oss in i.
3. Nej, men måste dagisplatsen vara kommunal? Kan annan aktör lösa problemet?
4. Den frågan kan jag inte svara på eftersom vi inte har representation i Bildningsnämnden.
5. Nej.

Socialdemokraterna:
1. Socialdemokraterna.
2. Alla socialdemokrater ser barnomsorgen som en hjärtefråga och det är också vi som jagat centern med blåslampa ända sedan 60-talet, för att få en full utbyggnad i Leksand. Köerna har funnits hela tiden men på senare år har kommundelen Siljansnäs varit värst drabbad.
3. Nej, absolut inte.
4. Det är en bra fråga att ställa i synnerhet i en centralstyrd kommun.
5. Ni bör inte acceptera en plats i annan kommundel annat än högst tillfälligt. Barnen har rätt att få en plats inom rimligt pendelavstånd, vilket anses vara cirka 10 km. Barnen bör vara på dagis tillsammans med de kamrater de senare ska gå i skolan med.

Centern:
1. Centerpartiet, därför att vi klarade av att ta fram 2,2 milj kr för 31 nya platser under 2002, och vi kommer att klara detta också i framtiden.
2. Bildningsnämndens ordförande Christer Swedhs, se svar fråga 1.
3. Nej, vi har drygt 600 platser i kommunen, och det finns idag ca 15 lediga platser, men tyvärr på fel plats enligt Thors och Björs aktuella behov.
4. Det var ett temporärt tillskott vid akut behov under våren och sommaren och därför att tillgängliga lokaler fanns i Leksand för att snabbt ta i bruk.
5. Kommunen kan inte ge ersättning för resor eller inkomstförluster, men vi är beredda att istället bjuda på fri plats, i det fall kommunen inte kan ordna plats i bostadens närhet.

Kristdemokraterna:
1. Kristdemokraterna har haft valfrihet i barnomsorgen som huvudfråga ett antal val och år bakåt i tiden. Om vi får bestämma kommer föräldrarnas möjlighet till olika alternativa barnomsorgsformer ( och vårt skattefria barnomsorgskonto på 80.000 kronor/barn 1-3 år m.fl. åtgärder) att göra att trycket på dagisplatserna lättar och köerna tar slut.
2. Vår kom.fullmäktigelista toppas av namn som har familjens väl i fokus och som prioriterar föräldrastödjande åtgärder. Föräldrarna bestämmer, vi politiker ska vara möjliggörare.
3. Nej, flytta inte, ge kristdemokraterna mandat att forma familjepolitiken i Leksand, och vi ska som vi alltid gjort prioritera familjepoltiken. Vi sa ja till en 30 öres skattehöjning, som vi ville att skulle öronmärkas för skola och socialnämnd, men vi fick inte majoritet på "öronmärkningen" i fullmäktige den gången. Vi kommer att fortsätta på den inslagna linjen...
4. Det kan i det här läget Christer Swedhs bäst svara på. Om vi arbetade för OLIKA alternativa barnomsorgsformer så skulle platserna på dagis räcka.
5. Respengar är inget alternativ. Kristdemokraterna anser inte att ni ska behöva ta en plats i en annan kommundel om ni själva inte vill ha det.

MAGNUS ROLANDS

Mer läsning

Annons