Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kräver miljonersättning efter förluster, konkurs och en tillvaro i spillror

Annons

De anser regeringen av humanitära skäl tillerkänner dem ersättningen med motivet att ett statligt verk obefogat förorsakat dem miljonförluster, konkurs och social katastrof.

Det huvudsakliga skälet till framställningen anges med att makarna Nilsson sedan 17 år genomgår ett dagligt svårt lidande till följd av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, företrädd av Justitiekanslern, JK, år 1986 krossade deras friska och blomstrande laxodling Mora Lax.

Makarna Nilsson skriver att deras rörelse i september 1986 besöktes av en anställd vid SVA.

Efter en starkt ifrågasatt provtagningsprocedur tog SVA ett smittklassningsbeslut angående laxodlingen. Där fanns enligt SVA den, som det senare visat sig, ofarliga bakterien Yersinia ruckeri (rödmunsjuka).

Här startade sedan den process som makarna Nilsson i framställningen återger i sin helhet.

- SVA och JK lyckades få oss på knä, sedan var det fritt fram för andra att utplåna resterna av vårt innehav i Mora, säger Jan Nilsson i en kommentar till tidningen.

Eftersom alla juridiska vägar synes vara uttömda, har makarna Nilsson försökt att via andra kontakter få sin sönderslagna tillvaro ihoplappad. En av dessa kontakter har varit riksdagsmannen Kenneth Johansson (c) som till tidningen säger.

- Jag har träffat makarna Nilsson ett par gånger och känner till vad de gått igenom och hur deras situation nu är. Jag har rekommenderat dem att hemställa om ersättning ex gratia och enbart med lekmannakunskap och om sunt förnuft får råda anser jag regeringen bör gå makarna Nilsson till mötes.

Kenneth Johansson säger också att han kommer att följa behandlingen av det här ärendet och han finner det inte uteslutet att han i riksdagen även ställer en fråga i saken.

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons