Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kraven skärps för kontroll av Chocken

Annons

Byggnadsnämnden i Älvdalens beslut om tillfälligt bygglov för de mycket branta nedfarterna Chocken och Chicken Road på Idre fjäll överklagades till länsstyrelsen. Byggnadsnämnden skärper nu kraven i en rekommendation till kommun och Idre fjäll på hanteringen runt de branta backarna.

Vid en olycka för två år sedan omkom en man från Borås i Chocken. Därefter har föräldrarna till den omkomne drivit en process mot ledningen för Idre fjäll och även kunnat påtala att Chocken saknade nödvändigt bygglov. Föräldrarna driver även ett civilmål mot ledningen för Idre fjäll.

När byggnadsnämnden beslöt att bevilja ett tillfälligt bygglov och häva användningsförbudet för de båda backarna så överklagades det beslutet till länsstyrelsen. Där konstaterades att föräldrarna ej var sakägare och inte kunde besvära sig över beslutet. Länsstyrelsen valde dock att på egen hand granska ärendet som ett så kallat tillsynsärende.

- Vad det handlar om är att vi begärt en redovisning av byggnadsnämndens agerande och hantering av ärendet. Utifrån den har vi nu gjort några rekommendationer och tips som man kan använda sig av i fortsättningen, förklarar länsarkitekt Lars G Ingelström på länsstyrelsen.

Framförallt konstaterar länsstyrelsen att den som ska ansvara för upprättandet av kontrollplan och vara kvalitetsansvarig skulle haft riksbehörighet. Likaså skulle den personen ha godkänts av byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden uppmanas även att ta upp frågan om påföljd för Idre fjälls del då bygget genomfördes trots avsaknad av bygglov.

Likaså menar länsstyrelsen att de incidenter som skett i backen skulle ha redovisats för byggnadsnämnden.

- Det handlar om rekommendationer till hur byggnadsnämnden ska hantera fortsättningen av det här ärendet eller liknande. Någon bestraffning innebär inte vårt beslut, förklarar Lars G Ingelström.

- När det gäller de nu pågående ombyggnationerna av Chocken så innebär det att vi kan kräva att den person som ansvarar för kontrollplanen har så kallad riksbehörighet. Samtidigt så krävs det inte längre bygglov för åtgärder vid Chocken, förklarar stadsarkitekt Tomas Almgren.

NISSE SCHMIDT

Mer läsning

Annons