Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Kostnader lastas över"

Annons

Antalet platser för särskilt boende har under senare år minskat i Gagnef, men enligt socialnämndens statistik räcker platserna till. Åtminstone under den närmaste tioårsperioden.

Ann-Gret Olsson (s) anser dock att verkligheten ser annorlunda ut.

- Under de senaste månaderna har personer som skrivits ut från slutenvården och som varit i behov av rehabiliteringsplats fått åka hem till eget boende eftersom plats i särskilt boende saknats. Det har i vissa fall varit förenat med stora svårigheter för den berörde och orsakat de anhöriga oro och ängslan, förklarade hon i en interpellation, som besvarades under det senaste sammanträdet med kommunfullmäktige.

Ann-Gret Olsson undrade om det finns en kö till kommunens särskilda boenden och om det finns några planer på en utökning av platsantalet.

Kjell Andersson svarade att det inte finns något som tyder på en snar ökning av platsantalet, men att det just nu finns en kö:

- I morse hade vi en kö om fyra dementa personer och under den närmaste tiden kan den eventuellt komma att förlängas med ytterligare en person. Men om man jämför med övriga länet och landet har vi i förhållande till antalet invånare gott om platser i särskilda boenden.

- Vår kostnad per boendeplats är dessutom den högsta i länet - den ligger 20 procent över länsgenomsnittet - och utredningar har visat att vården är mycket god. Det är kostnaden för hemtjänst som är hög, kostnaderna för själva boendet ligger i nivå med genomsnittet, säger Kjell Andersson.

Socialnämndens ordförande påpekade också att det är sjukvårdens och inte kommunens ansvar att ta hand om och rehabilitera sjuka som bor hemma.

- Men på det här området är det ojämlikt mellan kommunerna eftersom det i exempelvis Borlänge finns sjukvårdsresurser för att ta hand om sjuka i deras hem. Tyvärr är det så att kostnadsjakten i landstinget leder till att både ansvar och kostnader lastas över på andra huvudmän, menade Andersson.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons