Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kor ska rädda utsikten

Annons

Under vintern har 420 jordägare i södra Rättviks tio byar, Sörbygge, fått säga sitt om hur det öppna landskapet ska räddas för framtiden. Endast tre av jordägare är negativa till att låna ut sina igenväxta marker för slybekämpning och införa en långsiktig satsning på fler betande djur. Övriga välkomnar planerna.

- Ett otroligt bra gensvar, säger Sörbygge betesförenings ordförande Anna-Maja Roos.

Tanken är att röja sly och markbereda gamla betesmarker inför ett utsläpp av frigående betande djur. I ett andra steg ska byarna gemensamt med Sörbygge betesförening, jordägare och enskilda sätta upp en ligghall för förslagsvis 75 herrefordkor. En ansvarig djurhållare ska anställas.

- Detta är en tänkbar lösning. Vi har inte låst oss. Men förstudien har visat att det går att få ekonomi i det - om vi alla bidrar med ideella insatser i inledningsskedet. Utan gemensamma insatser går det inte, säger Dick Roos.

I dag har betesföreningen ett 20-tal kor. De håller 100 hektar marker öppna.

- Vi har tillsammans med byalagen sett ut ytterliggare 250 hektar förslyade och igenväxta hagmarker som vi alla vill se öppna igen. De berörda markägarna är också positiva till projektet. De är mer än villiga att låna ut sina marker för projektet, säger Curt Blomqvist som arbetat med förstudien.

Betesföreningen menar att projektet hastar.

- De marker vi nu vill rädda, totalt 350 hektar, utgör inte ens hälften av de öppna marker som fanns för bara 70 år sedan. På en generation har mycket förslyats och blivit skogar. Om vi inte gör något växer allt igen. Vi måste värna om utsikten i Sörbygge. Kulturlandskapet är världsunikt, säger Curt Blomqvist.

Projektet ska nu drivas vidare i samarbete med byalagen. En detaljerad åtgärdsplan ska tas fram.

- Det handlar om hur vi ska uppföra ligghallen, vilka marker som ska röjas och ta kontakter med eventuella intressenter, säger Dick Roos.

Betesföreningen föreslås bli ombildad till en ekonomisk förening, där byarna och markägarna är aktiva, drivande och engagerade. Föreningen ska sedan äga ligghallen.

- Sedan behövs det troligtvis också ett driftbolag, där föreningen äger minst 51 procent. Alternativet är att vi tar in en entreprenör eller arrendator som driver verksamheten åt oss. Vi får se hur vi gör. Det viktiga är att byarnas lokala engagemang och vilja är stark, säger Dick Roos.

Om allt går enligt planerna kan röjning och markberedningar komma igång redan till hösten.

- Det är drömmen. Mer realistiskt är att vi är igång till våren och kan släppa ut djuren till sommaren 2006. Detta upplägg ger inga vinster, men målet är att rädda ett öppet landskap. Det bli ett turistmål för framtiden, säger Anna-Maja Roos.

MATS LAGGAR

Mer läsning

Annons