Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Konstsnön räcker inte

Annons

Skistar i Sälen menar att det behövs betydligt mer konstsnö i Sälenfjällen för skidbackarna än vad som går att frambringa i dag. Skistar begär därför av miljödomstolen i Vänersborg att man dels ska lagligförklara en redan befintlig anläggning och dels ge tillstånd att ta ut mer vatten per dygn ur fjällets åar.

Länsstyrelsen i Dalarna har tidigare konstaterat att de önskade åtgärderna av Skistar kommer att innebära en omfattande påverkan på miljön och bolagets miljökonsekvensutredning visar också på negativa bieffekter.

När det gäller att komma åt mer vatten vill Skistar leda bort vatten ur Hundfjällsbäcken och Tandån i en ökad omfattning för att man ska täcka det behov som krävs då det gäller att tillverka konstsnö.

När det gäller Tandån vill man leda bort upp till 12 000 kubikmeter per dygn under högst 25 dygn per månad mellan 1 oktober och 31 december varje säsong samt upp till 6 000 kubikmeter per dygn under högst 25 dygn tiden 1 januari till och med 30 april varje år.

Vidare vill man bygga en ny anläggning i form av en intagsbrunn, en pumpstation samt ledning mellan dessa på fastigheten Rörbäcksnäs 40:14 i Tandån omedelbart nedströms Hundfjällsbäckens inlopp i ån. Man vill också att miljödomstolen ska bestämma arbetstiden för utförandet av vattenanläggningen till tre år.

Det planeras nya skidområden på Västra Kalven samt på Hundfjällets östsida och det kommer att betyda att Tandådalens och Hundfjällets skidanläggningar kopplas ihop. Nya skidområden planeras också vid Trollbäcken samt vid Hundfjällsravinen.

Inte bara för att man ska kunna belägga befintliga och planerade skidbackar med snö vill Skistar nu utöka vattenuttaget. Behovet har ökat under senare år även av en annan anledning. Mildare vintrar gör att man måste ha konstsnö för att kunna ha de tidiga säsongsstarter som man nu har.

De största uttagen av vatten sker under hösten och då vill Skistar ha tillstånd till ett sammanlagt uttag av 14 200 kubikmeter per dygn under högst 25 dygn per månad och den totala uttagsmängden av vatten per säsong kommer att ligga på högst fyra hundra tusen kubikmeter vatten.

För skidanläggningarna i Sälenfjällen är det alltså av högsta vikt att man får tillgång till mer vatten. Både för att man ska kunna fortsätta att utveckla verksamheten och för att kunna ha den längd på säsongen som krävs.

SÖREN HAGA

Mer läsning

Annons