Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Konkursförvaltare tror på snar nyöppning

Annons

I tisdags försattes restaurangen i konkurs på företagets egen begäran, enligt ett meddelande från Mora tingsrätt.

I dagsläget vill Gunnar Bergsten inte göra någon kommentar om hur omfattande konkursen är. Utöver att anläggningen, på grund av ett indraget serveringstillstånd under tre veckors tid, förlorat mycket pengar, ser inte Gunnar Bergsten i dagsläget något annat i restaurangens hantering som skulle dragit ner resultatet.

Närmast ska han nu inventera restaurangens inredning för att sedan presentera ett underlag till en rekonstruktion av rörelsen.

- Intresserade spekulanter ska kunna lägga bud på i princip en färdig restaurang med inventarier. Tills rekonstruktionen är klar är restaurangen stängd. Målsättningen är att få igång verksamheten så fort det går, eftersom lokalen kostar pengar, säger Gunnar Bergsten.

Enligt Gunnar Bergsten är det främst två fast anställda samt Jèrnets ägaren som får ersättning med lönegaranti under uppsägningstiden. Han har dock inte sett över hela den biten ännu. Flera personer har haft extraanställning vid behov.

Enligt ägaren Patrick Lund är det totalt 14 personer som finns på företagets avlöningslista.

I övrigt hänvisar Patrick Lund, vad gäller bakgrunden till den uppkomna situationen, till ett brev som placerats på entrédörren till restaurangen.

Det var den 17 mars som socialnämnden drog in serveringstillståndet för Jèrnet. Tre veckor senare, den 6 april, upphävde kammarrätten återkallandet av serveringstillståndet till dess länsrätten fattat beslut i ärendet.

I brevet påpekar Patrick Lund att de tre veckor som restaurangen varit utan utskänkningstillstånd medfört förödande ekonomiska förluster.

Dessutom tar Patrick Lund i brevet även upp att en mångårig negativ ryktesspridning utgjort en tung personlig belastning. Han namnger kommunens handläggare av alkoholtillstånd, Anders Stickopers, som en orsak till ryktesspridningen. Det har under flera år förekommit många turer kring restaurangens serveringstillstånd och för två år sedan var tillståndet indraget en kort tid.

- Jag kan inte tänka mig att driva restaurangen igen så länge en viss tjänsteman håller i ansvaret för serveringstillstånden, säger Patrick Lund till tidningen.

Den senaste tiden har fyra JO-anmälningar gjorts mot den aktuella tjänstemannen, Anders Stickopers, varav tre i ärendet kring Jèrnet.

JO har avskrivit två av dessa anmälningar. Den ena för att den var anonym. Den andra är från Patrick Lund, och avser bland annat kritik mot Stickopers handläggning i serveringstillstånd.

I sitt svar skriver JO att man inte utreder ärenden som ligger mer än två år tillbaka i tiden, om inte särskilda skäl föreligger.

JO har ännu inte avgjort en annan anmälan från Patrick Lund, som ifrågasätter ett jävförhållande där Anders Stickopers har en styrelseplats i ett fastighetsbolag. Bolaget äger en fastighet i kvarteret intill Jèrnet, där en restaurang med flera konkurser och nyöppningar fått återkommande serveringstillstånd utan problem, enligt Patrick Lund.

Moras socialchef Lotta Svärd uppger att Anders Stickopers över huvud taget inte deltagit i handläggningen av det nu aktuella ärendet om Jérnets serveringstillstånd.

Hon poängterar att Anders Stickopers inte behövde handlägga det nya ärendet om Jèrnet just för att ett eventuellt beslut om indragning inte skulle kunna förknippas med honom som person.

- Liksom i många andra kommuner finns bara en handläggare av alkoholärenden. Oförskyllt kan en handläggare förknippas med de beslut som socialnämnden slutligen tar i ett ärende.

Individ- och familjeomsorgs-chefen Hans Åkerman är därför ansvarig handläggare i det senaste Jèrnetärendet. Han tog hjälp av en extern konsult för att Anders Stickopers inte skulle behöva bli involverad.

Lotta Svärd uppger att kommunen ännu inte fått en faktura på konsultkostnaden.

HANS OLANDER

Mer läsning

Annons