Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Konkurrens - kundens bästa vän

Annons

Däremot stämmer det inte att näringslivsorganisationer i allmänhet och Svenskt Näringsliv i synnerhet skulle vara ointresserade av detta. I verkligheten är det precis tvärt om.

Om vår inställning inte är allmänt känd är det något som näringslivsorganisationerna kraftfullt måste åtgärda. Detta är särskilt viktigt för Svenskt Näringsliv eftersom just konkurrens på lika villkor är en av våra huvudfrågor och vi välkomnar möjligheten att på detta sätt få diskutera frågan.

Låt mig börja med att påpeka att Svenskt Näringsliv under våren startat en riksomfattande satsning som kallas "Lyftet". Där kommer vi att samtala och diskutera med andra aktörer, politiker och allmänheten om behovet av ekonomisk tillväxt. Vi menar att det främst handlar om förändringar inom fyra huvudområden för att Sverige ska klara en önskad tillväxtökning. Dessa huvudområden är; förbättrad företagsamhet, konkurrens på lika villkor, rättvisa skatter och fler i bättre jobb.

En ökad tillväxt är inget självändamål utan helt enkelt en förutsättning för att vårt land långsiktigt ska kunna erbjuda oss medborgare ett gott liv med bra vård, skola och omsorg. Svenskt Näringsliv menar att det endast är genom ökad tillväxt som Sverige kan återta en ledande position i OECD:s internationella välståndsliga där länders tillväxt mäts och jämförs.

För 30 år sedan fanns Sverige med i toppen av denna liga och Svenskt Näringsliv har som mål att Sverige inom 10 år åter ska vara i en tätposition. Det är detta återtåg som vi kallar "Lyftet".

För att klara ett sådant återtåg krävs en brett förankrad företagsam livssyn där villkoren för företag och företagare underlättas. Ett annat betydelsefullt inslag är alltså konkurrens på lika villkor som säkerställer att såväl offentlig som privat verksamhet kan verka effektivt. Vidare är rättvisa skatter viktiga för tillväxt och ett minimikrav måste vara att vi i Sverige har skatter som inte avviker från snittet i EU.

Slutligen använder vi begreppet fler i bättre jobb för att beskriva arbetet för att minska sjukskrivningar och förtidspensioneringar samt att öka andelen heltidsinsatser i arbetslivet.

De flesta nationalekonomiska forskare framhåller just konkurrens som den viktigaste faktorn för uthållig tillväxt. Det är därför rätt att påstå att konkurrens är kundens bästa vän. Inget ger konsumenten, såväl enskilda som företag, så mycket makt som just friheten att välja mellan olika varor, tjänster, producenter och leverantörer.

I Sverige är det dessvärre ett odiskutabelt faktum att avsaknaden av verklig konkurrens fortfarande är mest påtaglig inom offentlig verksamhet.

Behovet av konkurrens gäller såväl mellan offentlig och privat verksamhet som inom dessa båda områden. Vi får heller inte blunda för de problem som finns inom EU där regel- och skattedumpning samt en felaktigt konstruerad bidragspolitik ofta sätter konkurrensen ur spel.

För att få konkurrens att fungera inom alla verksamheter och på alla plan behövs ett fungerande regelverk och en handlingskraftig konkurrensmyndighet som effektivt kan övervaka att konkurrensen inte sätts ur spel.

Förmodligen är de flesta överens om att konkurrens är viktigt för att en marknad ska fungera väl. Fler måste dock acceptera att konkurrens dessutom är en av de mest grundläggande förutsättningarna för långsiktig tillväxt.

En tillväxt som inte bara är viktigt för Svenskt Näringslivs 47 000 medlemsföretag och för deras 1,5 miljoner medarbetare. Utan en tillväxt som är viktig för hela Sverige.

CARL STRÖM

Mer läsning

Annons