Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunsammanslagning inget för socialdemokraterna i Säter

Annons

Sven-Gunnar Håkansson har i flera medier på senare tid framfört att han "dragit slutsatsen" att Säter på sikt inte kan fortleva som egen kommun. Detta är en uppfattning som vi inte delar.

Vi anser att de besparingar som eventuellt kan göras vid en kommunsammanslagning troligen kan åstadkommas på andra sätt, både genom förändringar inom ramen för Säters kommun och genom fördjupad samverkan med grannkommunerna.

Naturligtvis måste alla olika alternativ undersökas för att garantera kommuninnevånarna den service de har rätt till, men kommunsammanslagningar är det sista alternativet när andra är uttömda.

Det är också förvånande att en representant för centerpartiet ifrågasätter statens krav på en likvärdig service i hela landet. Vi anser att det är en självklarhet att statliga reformer ska gälla lika i hela landet.

Av de välfärdsreformer som beslutats av riksdagen den senaste 10-årsperioden har ett antal ålagts kommunerna att sköta, detta för att kommunerna sannolikt är de bästa att sköta uppdraget.

Att regeringens taktik skulle vara att "svälta ut" kommunerna är naturligtvis inte sant.

Regeringens vilja är att utveckla politiken och öka flexibiliteten i gamla politiska system snarare än att bidra till kommunsammanslagningar.

Vi delar dock uppfattningen att besluten om nya välfärdsreformer och prioriteringar mellan reformer borde ske i en bättre dialog mellan riksdagen och kommunerna.

Vi anser även att dialogen om vad som är kommunernas ansvar i framtiden behöver diskuteras vidare mellan stat och kommun. Tyvärr så är centerns politik i riksdagen att sticka huvudet i sanden, man väljer att inte göra någonting åt situationen. Centerns lösning är att underbalansera statens budget med 32 miljarder kronor.

Detta är oansvarigt av centern och något som ansvarskännande socialdemokrater naturligtvis inte kan acceptera. Detta agerande skulle inte vare sig centern eller vi acceptera i den kommunala ekonomin.

Vår slutsats är att Säter kan fortleva som egen kommun under lång tid ännu, och att vi i Säters borde lägga energin på att försöka lösa vårat uppdrag själva istället för att lägga skulden för allt ont på riksdag och regering.

Abbe Ronsten, s

vice ordförande i kommunstyrelsen Säter

Jan-Erik Steen, s

kommunstyrelsens arbetsutskott Säter

Mer läsning

Annons