Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunledningen får skarp revisorsuppmaning

Annons

Vidare påpekas att det fortfarande saknas mål för verksamheten, förutom rent finansiella mål.

"Budgeten ska innehålla ett fåtal, men tydliga, målsättningar för verksamheten som harmonierar med tillgängliga medel. Målsättningarna skall vara realistiska för att kunna vara styrande", skriver revisorerna Hans Gåsste, Anders Hvittfeldt, Johanna Sammeli och Ann Lissåker vid KomRev, som ingår i revisionsföretaget Öhrlings Pricewater Coopers.

"För att uppnå balans krävs tydliga politiska prioriteringar. Vi delar kommunstyrelsens uppfattning i verksamhetsberättelsen att obalansen i ekonomin beror på svårigheter att besluta om neddragningar", heter det vidare i granskningsrapporten.

"Vi kan också konstatera att respekten och följsamheten mot den av fullmäktige fastställda budgeten har varit dålig inom vissa nämnder."

Socialnämnden står för den största avvikelsen med minus 24,2 miljoner kronor, följd av barn- och utbildningsnämnden med minus 10,2 miljoner kronor. Väger man in ofördelat överskott från finansförvaltningens verksamhetsdel, visar nämnder och styrelser ett underskott om 25,9 miljoner kronor. I det beloppet ingår nio miljoner kronor, som har med branden vid Strandens skola att göra och som belastat teknik- och fritidsnämnden.

Avsikten med skattehöjningen 2003 var att skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme för att genom omstruktureringsåtgärder skapa en ekonomi i balans. Det har inte lyckats. Resultatet för 2003 samt budgetprognosen för första kvartalet 2004 visar fortsatt underskott för kommunen i storleken 21 miljoner kronor.

Information om kvalitet och måluppfyllelse saknas för de flesta verksamheterna, konstaterar revisorerna, som tycker att några mål som är direkt mätbara skulle kunna lyftas fram.

Av de kommunala bolagen är det endast Moraparken AB som får "guldstjärna", som enda bolag som följt kommunens anvisningar gällande verksamhetsberättelsen.

Kommunens redovisning av sjukfrånvaro är inte tillfredsställande eftersom beräkningsgrunderna har ändrats, så att det inte går att jämföra bakåt i tiden.

Idag, onsdag, offentliggörs nästa revisionsrapport, den från kommunrevisorerna.

BERIT OLARS

Mer läsning

Annons