Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunerna kan pressa matpriserna!

Annons


Konkurrensverkets undersökningar visar att kommunerna har mycket större möjligheter att påverka konkurrensen, och därmed matpriserna lokalt, än vad man kanske tidigare trott. Kommunernas kompetens att skapa en sund lokal konkurrens måste därför stärkas. Verket har inte slagit fast att vi kan få lägre matpriser om vi minskar kommunernas makt att bestämma var handeln ska etableras, vilket Ronny Svensson hävdar.

Tyvärr har på sina håll kommunernas avsikter misstänkliggjorts i matprisdebatten. Kommunerna kan pressa matpriserna. Men orsaken till att man inte gör det beror knappast på att man inte vill, utan snarare på att man saknar verktygen för att till fullo kunna utreda konkurrenseffekterna av en nyetablering.

Våra rapporter visar att konkurrens i butiksledet pressar matpriserna. Lågprisbutiker är sex procent billigare än övriga butiker, stormarknader fyra procent billigare. När en lågprisbutik etableras sänker övriga butiker sina priser. Priserna sjunker med avståndet till närmsta konkurrent. Men konkurrens är inte bara en fråga om pris, utan också om sortiment, personlig service, öppettider och tillgänglighet.

Naturligtvis kan konkurrensen även ge negativa effekter, men orsakssambanden är inte entydiga. Stormarknader har ibland lett till att handeln i stadskärnan dränerats, men det finns också exempel på stadscentra som har mött konkurrensen konstruktivt och med framgång förvandlat centrum till en mer levande handelsplats. Många lanthandlare har lagt ner även utan att vara utsatta för konkurrens från stormarknader. Inköpsresor med bil kan bli fler då en stormarknad etableras, men denna ökning är ofta relativt liten, och kan reduceras ytterligare genom satsningar på kollektivtrafik.

Kommunernas planering av handelns lokalisering måste väga samman dessa effekter. Naturligtvis är det svårt. Konkurrensverkets rapporter visar dock att nästan uteslutande negativa aspekter utreds. Otaliga är de konsultrapporter som beskriver befarad utslagning av butiker, utarmning av stadskärnor och ökad biltrafik. Hittills har vi inte hittat någon konsultrapport som har utrett positiva effekter, i form av lägre priser, ett mer varierat sortiment och bättre service, som en förbättrad konkurrens kan förväntas leda till.

I matprisdebatten har det kastats oproportionerligt mycket ljus på utländska lågpriskedjor som försöker komma in i Sverige. Det är förstås ingen förutsättning att vara ett stort multinationellt företag för att kunna bedriva lågprishandel - det finns även flera svenska entreprenörer, som möter samma slags motstånd när de ska öppna nya butiker.

Många menar att lågprisbutiker inte faller svenska konsumenter på läppen. Andra, däribland Svensson, hävdar att de åker "snålskjuts" på andra butiker.

Men om konkurrensen ska fungera är det viktigt att det finns möjligheter att etablera nya butiker, så att även konsumenterna får vara med och välja var, hur och till vilket pris man handlar sin mat.

Karl Lundvall

Karl Lundvall, Stockholm är projektledare hos Konsumentverket

Mer läsning

Annons