Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen vill ha hit boss

Annons

Turerna kring Shells mack vid Gruvrondellen har varit så många och trassliga att byggnadsnämnden inte vetat vilket ben den skulle stå på.

Macken strider mot detaljplanen för området och kan därför inte ges någon permanent bygglov. I 20 år har den därför i omgångar fått tillfälligt bygglov för sitt skärmtak och butiksdel. Men det kan inte enligt lagen ges fler tillfälliga lov och Shell var därför ålagd att riva skärmtak och affärsdel före den sista april i år.

I oktober förra året begärde Shell att få ett permanenta bygglov som inte kan ges och byggnadsnämnden sade nej.

Nämndens irritation över Shells agerande eller brist på sådan har stadigt växt. Kommunen har varit villig att hjälpa Shell och ändra detaljplanen så att bolaget skulle kunna bygga en modern mack på platsen. Men bolaget har inte gett några klara besked om hur man vill ha det eller ens försökt ta upp en seriös diskussion om saken med kommunen.

Nu väntade alla på att de olagliga delarna på macken skulle rivas bort. Men icke, de står kvar. För att förhala saken kom Shell i stället i början på april med en ny begäran om det bygglov man vet att man inte kan få utan planändring.

Shell förklarade i sin ansökan att de arkeologiska utgrävningarna som måste göras för en nybyggnad skulle kosta drygt fem miljoner kronor plus inkomstbortfall för bolaget under den tid de görs.

Shell anser att det inte är ekonomiskt försvarbart att bygga en ny mack med så stora extrakostnader. Man vill i stället behålla den nuvarande macken som den är. Bolaget tillbakavisar också kommunens kritik om att bolaget visat ointresse att bidra till en lösning av problemen. Förklaringen är i stället att då bolaget varit under försäljning har man inte velat ta några beslut om större investeringar.

I går låg den nya ansökan om bygglov på byggnadsnämndens bord.

- Vi tar den som information så länge, säger byggnadsnämndens ordförande Runo Nilsson.

Först i slutet på juni är byggnadsnämnden villig att se vad man kan göra åt den.

- Men nu får det faktiskt komma upp en person från Shell som har mandat att förhandla. Hittills har det ju bara varit handläggare utan beslutanderätt som skött det här från Shells sida, säger Runo Nilsson.

Om ingen kommer får nämnden i stället ta ställning till om man ska ge Shell ett vitesföreläggande för att få bort skärmtaket och butiksdelen.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons