Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen tar elbolagens vinst

Annons

Kommunens energibolag höll i går sina bolagsstämmor. Först ut var Falu Elnät. Det bolagets intäkter förra året var 121,2 miljoner kronor. Det var 8,1 miljoner kronor lägre än år 2002 beroende på att vintern varit mildare.

Totalt investerade bolaget 19,2 miljoner kronor vilket var 15,9 miljoner kronor lägre än år 2002. Av investeringarna har 12 miljoner kronor lagts på att förbättra elnätet. Stråtenbo/Smedsbos friledningsnät har ersatts med jordkabel. Så har också skett mellan Hökviken-Österå samt Grånäs i Sundborn. Den svårtillgängliga högspänningsledningen mellan Dalstuga och Finnbacka har ersatts med en ny ledning direkt från Bingsjö. Högspänningsledningen mellan Håsjön och Korsån har ersatts med en driftsäkrare.

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 19,9 miljoner kronor. Av det har bolaget lämnat ifrån sig 18,5 miljoner kronor till kommunen i avkastning.

Falu Energi och Vattens resultat efter finansiella poster blev 13,4 miljoner kronor. Av det stod fjärrvärmen bara för 4,7 miljoner kronor vilket är 6,2 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Just fjärrvärmen är det stora bekymret för bolaget som anser att en taxehöjning är av nöden både vid halvårsskiftet och till årsskiftet. Orsaken är fördyrade produktionskostnader i storleksordningen sju miljoner kronor.

Av bolagets totala investeringsvolym på 54,2 miljoner kronor i fjol lades 33,5 miljoner kronor på fjärrvärmeutbyggnaden.

Produktionskapaciteten börjar också nå taket och investering i en ny panna diskuteras.

Av Falu Energi och Vattens resultat på 13,4 miljoner kronor tar kommunen 13,2 miljoner kronor.

Kommunens avkastningskrav på bolagen är 6,7 procent. Slutresultatet för de båda bolagen är därför att kommunen förstärker sin kassakista med 31,7 miljoner kronor och energibolagen får behålla 1,6 miljon kronor av sin vinst.

De investeringar som bolagen gjort har till stor del finansierats genom avskrivningar. När det inte räckt har de fått låna. Låne-stocken för investeringar uppgick för de båda bolagen sista december förra året till 355,5 miljoner kronor.

Kommunens vinstkrav skapar obalans för bolagen på sikt, anser deras vd Bengt Gustavsson.

- Den här trenden skulle jag vilja bryta så att mer pengar behölls i bolagen, säger han.

I och för sig anser han att det är rimligt att kommunen får avkastning på sina bolag, men frågan är hur mycket.

- Självklart ska ägaren ha avkastning. Det gäller bara att hitta balansen mellan skälig avkastning och konsolidering av bolagen, säger han.

Den här frågan har varit uppe tidigare och den lär komma igen i nya diskussioner med kommunen.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons