Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen ska inte sköta vägen mellan Hökviken och Uggleviken

Annons

Falu kommun ska inte ta på sig ansvaret och kostnaderna för väg 294 mellan Hökviken och Uggleviken. Det beslutade gatu- och parkstyrelsen i veckan.

Ulf Elgemyr (fap) har i en motion föreslagit att Falu kommun ska ta på sig ansvaret för skötsel av väg 294 mellan Hökviken och Uggleviken.

Tidigare har Vägverket haft hand om vägen, men efter att riksväg 50 fått en ny sträckning på delen Hökviken-Uggleviken har Vägverket dragit in underhållet på den aktuella vägsträckan. I stället är det tänkt att de boende i området själva ska ta hand om plogning, sandning och annat underhåll av vägen. Ett 40-tal fastighetsägare och ett 30-tal fritidshusägare berörs av förändringen.

Enligt Ulf Elgemyr är det inte rätt att fastighetsägarna ska ta över ansvaret och kostnaderna för en väg som används flitigt av Falubor på tur runt Varpan och som är en del av världsarvet, bergsmanslandskapet.

Under senare delen av 1990-talet utredde dock Falu kommun ingående vad som ska gälla i den här typen av frågor, vilket utmynnade i att kommunfullmäktige fattade ett inriktningsbeslut. Enligt det beslutet ska huvudmannaskapet för parker, vägar och andra allmänna platser utanför Falu tätort vara enskilt.

Gatu- och parkstyrelsen sade därför nej till Ulf Elgemyrs motion, och konstaterade att det är fastighetsägarna i området som ska ta ansvar för skötseln av vägen och inte kommunen.

ANN-SOFIE MASTH

Mer läsning

Annons