Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Kommunen ska inte kunna köpa sig fri"

Annons

Han accepterade uppgörelsen, men fick aldrig klarhet i kommunens motiv.

- Att "köpa ut" löser möjligen symtomet, men problemen kvarstår.

Så sa Jan-Erik Lind i NLT när han klev ut i rampljuset dagarna efter uppgörelsen med Smedjebackens kommun i våras.

Kommunens förre utvecklingsledare betecknade förhandlingarna som korrekta. Men någon klarhet i kommunens motiv fick han aldrig.

Även om uppgörelsen underteck-nades av båda parterna och att han ganska snart hade ett nytt jobb utanför den kommunala sfären, som rektor för den nystartade friskolan, vill han fortfarande gå till botten med historien.

- Jag har rätt att få veta. För min framtids skull har jag enligt förvaltningslagen rätt att få klarhet i hur kommunen hanterat mitt ärende.

- När man anmäler en arbetsskada som jag gjorde vet man aldrig vilken påverkan det ger i framtiden.

- Det är inte rätt om kommun-en kan sopa problem under mattan genom att köpa sig fri.

Därför har Jan-Erik Lind riktat en skrivelse till kommunstyrelsen där han begär ut kopior av beslut som tagits av såväl kommunstyrelsen som kommunledningskontorets tre tjänstemän - personalchefen Lennart Ströberg, ekonomichefen Lars Nylén och kanslichefen Ewa Dagwall.

Och i de fall besluten inte finns på pränt kräver han skriftliga förklaringar.

För det första hänvisar Lind till sin begäran om rehabiliteringsutredning som han skickade till kommunstyrelsen i februari. De kopior han begär ut ska visa att rehabiliteringsutredningen över huvud taget gjorts.

Vidare vill han veta vad som hände med de förslag han lämnade in i februari beträffande det politiska ledarskapet i kommun-en.

Han föreslog bland annat att kommunstyrelsens ordförande bör få makten att fullt ut utöva det politiska ledarskapet och jobba med de stora strategiska frågorna.

Dessutom föreslog han att nuvarande kommunledningskontor ska ersättas med en kommunchef.

Bland förslagen riktade Lind också en hel del kritik mot nuvarande kommunorganisation. Nuvarande slutenhet, tysthet, hierarki och feodalism ville han ersätta med en organisation som är "processinriktad och dialogisk".

Jan-Erik Linds sista förslag i det här sammanhanget gällde såväl honom som andra. Han efterlyste en handlingsplan "mot kränkande särbehandling".

Som arbetstagare var Jan-Erik Lind enligt arbetsskadeförsäkringen skyldig att informera sin arbetsgivare om att han drabbats av en arbetsskada.

Arbetsgivaren, kommunen, skulle i sin tur skicka in en anmälan om arbetsskadan till försäkringskassan. Kopian på anmälningen vill Lind ha. Likaså kopian på hans egen skrivelse till kommun-en.

Den 3 april i år undertecknade han överenskommelsen med kommunen. Även i det fallet vill Lind ha besked. Han vill få ut en kopia på den delegationsordning som bemyndigade den personal-ansvarige politikern, Roger Hemming, att för kommunens räkning underteckna överenskommelsen.

Mer läsning

Annons